Detail práce

Mobilní aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele

Bakalářská práce Student: Skoták Jiří Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí: Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Mobile App for Sharing Playlists in a Band
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem práce je popsat vývoj aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele. Aplikace je vyvíjena na platformu iOS v jazyce Objective-C. Implementace aplikace je řešena pomocí softwarové architektury MVC. Výsledkem je uživatelsky přívětivá aplikace, kterou lze využít pro správu seznamů; skladeb kapel. Hlavním přínosem této práce je shrnutí doporučení pro platformu iOS, shrnutí zásad pro tvorbu uživatelsky přívětivého prostředí a seznámení se způsobem, jakým kapely spravují své seznamy skladeb. 

Klíčová slova

iPhone, iOS, Sdílení seznamů skladeb, Objective-C, Uživatelské rozhraní, Mobilní aplikace, MVC

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
14. června 2016
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.

Otázky u obhajoby
 1. Jaké problémy mohou nastat při synchronizaci dat? Jak navrhujete tyto situace řešit při zachování vámi navržené synchronizaci emailem?
 2. Kolik času trvá změna pořadí jedné skladby v playlistu? Co způsobuje tuto dobu? Jak by se dala tato akce zkrátit na polovinu s využitím jiného způsobu interakce (jiným GUI elementem)?
Komise
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT), člen
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
SKOTÁK, Jiří. Mobilní aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele. Brno, 2016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-14. Vedoucí práce Herout Adam. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18276/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT18276,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Skot\'{a}k",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Mobiln\'{i} aplikace pro sd\'{i}len\'{i} seznam\r{u} skladeb v kapele",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2016,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18276/"
}
Nahoru