Detail práce

Aplikace pro vyhledávání partnerů do posilovny (iOS)

Bakalářská práce Student: Plšek Dominik Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí: Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Application for Searching for Fitness Buddies (iOS)
Jazyk práce
český
Abstrakt

Využitím mobilních aplikací pracujících na principu geografické blízkosti a sdílené ekonomiky vznikly velmi úspěšné projekty, například v oblasti taxi služby. Uvedené principy se dají aplikovat i na jiné oblasti lidského života. V rámci své práce jsem se zaměřil na využití zmíněných metod v oblasti fitness. Značná část potenciálních zájemců o fitness aktivity je odrazována skutečností, že nemají s kým tyto aktivity sdílet. Cílem práce je vytvoření multiplatformní mobilní aplikace Gymber, která napomáhá nalezení partnera nebo trenéra k běhání, posilování či jiné fitness aktivitě. Gymber umožní uživatelům sdílet a reagovat na nabídky k fitness aktivitám a zobrazí seznam míst, která jsou k těmto účelům vhodná, informuje o případných otevíracích hodinách, speciálních akcích a novinkách ve fitness centrech. Práce předkládá témata návrhu uživatelského rozhraní, implementaci na platformě iOS a návrh serverové části služby a API podporujícího multiplatformnost mobilní aplikace Gymber.

Klíčová slova

mobilní aplikace, iOS, uživatelské rozhraní, Ruby on Rails, aplikační rozhraní

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
16. června 2016
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.

Otázky u obhajoby
 1. Pri hodnotení nárokov (procesorových, pamäťových a energetických) aplikácie neuvádzate aké sú prípustné hodnoty týchto nárokov, tak aby bola aplikácia reálne použitelná. Mohli by ste prípustné hodnoty nárokov uviesť alebo porovnať nároky aplikácie voči nárokom bežne používaných aplikácií?
 2. Ako by bolo nutné rozšíriť súčasné riešenie, aby riešenie podporovalo notifikácie?
Komise
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
PLŠEK, Dominik. Aplikace pro vyhledávání partnerů do posilovny (iOS). Brno, 2016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-16. Vedoucí práce Herout Adam. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18744/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT18744,
  author = "Dominik Pl\v{s}ek",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Aplikace pro vyhled\'{a}v\'{a}n\'{i} partner\r{u} do posilovny (iOS)",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2016,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18744/"
}
Nahoru