Detail práce

Android aplikace - slovník s příklady

Diplomová práce Student: Maňák Libor Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí: Szőke Igor, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Android Application - Dictionary with Examples
Jazyk práce
český
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá popisem vývoje slovníkové aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace poskytuje uživatelům příklady použití jednotlivých slov a frází v podobě vět, díky kterým může uživatel lépe rozlišit, která překladová varianta se mu hodí. Je vytvořena jako alternativa k webové službě benimsozluk.com, se kterou úzce spolupracuje. V práci jsou popsány teoretické znalosti relevantní k problematice Androidu a vývoji aplikace a dále je zde popsán návrh a celková implementace této aplikace. Čtenář je seznámen s testováním, které bylo provedeno jak za účelem vylepšování aplikace, tak pro její zhodnocení. V závěrečné části jsou uvedeny možnosti dalšího potenciálního vývoje aplikace.
Klíčová slova

Android, chytrý telefon, tablet, mobilní aplikace, slovník, příklady, uživatelská zkušenost, uživatelské prostředí

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Management a informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
20. června 2016
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Otázky u obhajoby
 1. Šlo by načítání příkladů použití řešit ještě před uživatelským pokynem (kliknutím na danou překladovou variantu)? Uveďte výhody a nevýhody takového řešení.
Komise
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT), člen
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT), člen
Kubíčková Lea, doc. Ing., Ph.D. (Mendelu), člen
Citace
MAŇÁK, Libor. Android aplikace - slovník s příklady. Brno, 2016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-20. Vedoucí práce Szőke Igor. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18823/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT18823,
  author = "Libor Ma\v{n}\'{a}k",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Android aplikace - slovn\'{i}k s p\v{r}\'{i}klady",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2016,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18823/"
}
Nahoru