Detail práce

Návrhový systém SYNOPSYS

Ročníkový projekt Student: Tomšů Michal Akademický rok: 1998/1999 Vedoucí: Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.
Název anglicky
Jazyk práce
český
Abstrakt
Klíčová slova
Ústav
Studijní program
Stav
obhájeno
Obhajoba
1. června 1999
Citace
TOMŠŮ, Michal. Návrhový systém SYNOPSYS. Brno, 1999. Ročníkový projekt. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 1999-06-01. Vedoucí práce Drábek Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/238/
Nahoru