Detail práce

Sledování objektu ve videu

Diplomová práce Student: Sojma Zdeněk Akademický rok: 2010/2011 Vedoucí: Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Object Tracking in Video
Jazyk práce
český
Abstrakt

Diplomová práce popisuje principy činnosti nejvíce používaných druhů systémů pro sledování různých objektů ve videu a poté se především zaměřuje na popis a implementaci algoritmu pro interaktivní offline sledování obecných barevných objektů, jehož přednost spočívá ve vysoké přesnosti výpočtu trajektorie. Systém vytváří trajektorii z dat, jež jsou specifikována uživatelem při startu aplikace a poté interaktivně modifikována či přidávána za účelem zlepšení přesnosti výpočtu. Algoritmus je založen na detektoru, který pracuje na základě barevných příznaků, a na časové koherenci pohybu objektu, pomocí níž se vypočte více pravděpodobných trajektorií objektu. Výsledná optimální trajektorie je poté spočtena pomocí dynamického programování, jehož parametry jsou opět interaktivně upravovány uživatelem. Systém na videu o rozlišení 480x360 bodů pracuje rychlostí v rozmezí 15 až 70 snímků za vteřinu. Práce se dále zabývá vytvořením nástroje na optimální vyhodnocení úspěšnosti sledovacího algoritmu a diskutuje dosažené výsledky.

Klíčová slova

Sledování objektu, video, barevný histogram, offline, interaktivní, integrální histogram, adaboost, mean shift, vyhodnocení sledování.

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
21. června 2011
Oponent
Komise
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), předseda
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT), člen
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), člen
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Rybička Jiří, doc. Ing. Dr. (Mendelu), člen
Citace
SOJMA, Zdeněk. Sledování objektu ve videu. Brno, 2011. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2011-06-21. Vedoucí práce Herout Adam. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/3504/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT3504,
  author = "Zden\v{e}k Sojma",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Sledov\'{a}n\'{i} objektu ve videu",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2011,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/3504/"
}
Nahoru