Detail práce

Generátor databázové vrstvy aplikací

Diplomová práce Student: Kuboš Jaroslav Akademický rok: 2006/2007 Vedoucí: Burget Radek, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Application Database Layer Generator
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem projektu je návrh a implementace knihovny pro podporu vývoje databázové/perzistenční vrstvy aplikací psaných v jazyce C#. Knihovna se snaží o maximální snadnost použití při zachování elegance zápisu. Knihovna podporuje rysy objektového programování typu dědičnost a kolekce. Z dalších rysů lze jmenovat podporu verzování a opožděného načítání. Pro získávání metadat o objektech používá reflexi poskytovanou .NET frameworkem. Knihovna nepoužívá žádné literály pro identifikaci (tříd, atributů) a to ani v objektových dotazech. Většinu kontrol proto provede už překladač.

Klíčová slova

objektově-relační mapování, perzistence, ORM, hibernace, C#, DB, relační databáze, SQL, verzování, reflexe

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
20. června 2007
Oponent
Komise
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Šafařík Jiří, prof. Ing., CSc. (ZČU v Plzni), člen
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
KUBOŠ, Jaroslav. Generátor databázové vrstvy aplikací. Brno, 2007. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2007-06-20. Vedoucí práce Burget Radek. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/4630/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT4630,
  author = "Jaroslav Kubo\v{s}",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Gener\'{a}tor datab\'{a}zov\'{e} vrstvy aplikac\'{i}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2007,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/4630/"
}
Nahoru