Detail práce

L-systémy a jejich aplikace v počítačové grafice

Bakalářská práce Student: Sojma Zdeněk Akademický rok: 2008/2009 Vedoucí: Koutný Jiří, Ing.
Název anglicky
L-Systems and Their Applications in Computer Graphics
Jazyk práce
český
Abstrakt

Bakalářská práce popisuje deterministické bezkontextové L-systémy (D0L-systémy), jejichž funkcí je paralelní přepisování symbolů v řetězci za účelem modelování rostlinám podobných struktur, především listů rostlin. Dále se zabývá využitím těchto L-systémů v počítačové grafice a vysvětluje využití stochastických L-systémů, které ovlivňují topologii a geometrii rostliny. Ty využívají náhodnosti při přepisu symbolů v L-systému, a tím nám dovolují modelovat celou řadu navzájem rozdílných, ale přesto podobných modelů rostlin. Interpret L-systémů je implementován v prostředí .NET s využitím knihovny OpenGL.

Klíčová slova

L-systém, OpenGL, modelování listů, stochastika, přepisování, želví grafika, fraktál, 0L.

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
17. června 2009
Oponent
Komise
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), předseda
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Lukáš Roman, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Masopust Tomáš, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
SOJMA, Zdeněk. L-systémy a jejich aplikace v počítačové grafice. Brno, 2009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2009-06-17. Vedoucí práce Koutný Jiří. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/8207/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT8207,
  author = "Zden\v{e}k Sojma",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "L-syst\'{e}my a jejich aplikace v po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} grafice",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2009,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/8207/"
}
Nahoru