Detail práce

Systém řízení dopravy

Diplomová práce Student: Kačic Matej Akademický rok: 2009/2010 Vedoucí: Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Název anglicky
Traffic Control System
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která odsimuluje dopravní situaci na simulačním modelu založeném na realitě, a zvládne řídit světelní signalizaci na základe navrhnutého algoritmu tak, aby cestní provoz byl plynulý a systém měl co největší propustnost.  Zaobírá se popisem simulačního modelu, analýzou různých přístupů při návrhu algoritmů při řízení dopravního systému a podrobně popisuje evoluční přístup optimalizace řízení systému křižovatek.

Klíčová slova

Řízení dopravy, signální plán, evoluční algoritmy, neurónové síte, simulace, Simlib, GAlib

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
21. června 2010
Oponent
Komise
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), člen
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Mišovič Milan, prof. RNDr., CSc. (Mendelu), člen
Citace
KAČIC, Matej. Systém řízení dopravy. Brno, 2010. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2010-06-21. Vedoucí práce Kolář Dušan. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/8667/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT8667,
  author = "Matej Ka\v{c}ic",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Syst\'{e}m \v{r}\'{i}zen\'{i} dopravy",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2010,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/8667/"
}
Nahoru