Nabídka programů

Informační technologie

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Studijní program Informační technologie nabízí vynikajícím absolventům magisterského studia prestižní vzdělání nejvyššího typu v oblastech informatiky, výpočetní techniky či informačních technologií. Téma vaší disertační práce, které se zvolíte, určí celkový ráz i průběh studia. Klíčovou součástí výuky bude výzkum pod vedením školitele. Po absolvování najdete práci na domácím pracovním trhu i v zahraničí. Bude z vás tvůrčí pracovník na špičkových vědecko-výzkumných pracovištích, vedoucí výzkumných a vývojových týmů nebo vědecký a pedagogický pracovník na univerzitách. Své bohaté znalosti uplatníte i v soukromém sektoru.

Informační technologie hýbou světem

1. ročník

V 1. a 2. ročníku se zaměříte na absolvování dvou vámi zvolených předmětů teoretického a odborného zaměřených na oblast vaší disertační práce. Upřesníte si zaměření svého tématu a budete referovat o svých vědeckých výsledcích. Zúčastníte se stáží a konferencí a navážete kontakty s kolegy v akademické a průmyslové sféře. Budete publikovat výsledky své tvůrčí činnosti.

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FIT!

Přihláška

Nahoru