Vypsaná témata disertačních prací 2020/2021

ŠkolitelÚstavNázev
Zbořil František V., doc. Ing., CSc.UITSTvorba Bayesovských sítí a jejich aplikace
Zbořil František V., doc. Ing., CSc.UITSŘízení letu kvadrokoptéry
Zbořil František V., doc. Ing., CSc.UITSDolování z dat pomocí hrubých množin
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSInteligentní inspekce a měření dutin válcového průřezu s predikcí změn stavu
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSAutomatizovaná dynamická analýza, inteligentní testování a řízení kvality software
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMStrukturované anotace pro sémantický web
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYOptimalizace distribuovaných vstup výstupních operací
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMAkcelerované "Visual Computing" algoritmy
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYAutomatické vyvažování zátěže na heterogenních architekturách
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMEmbedded systémy pro video/signál
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYFunkční paralelismus na heterogenních architekturách
Zbořil František V., doc. Ing., CSc.UITSNové přístupy k optimalizacím
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFSAnalýza a identifikace hrozeb v šifrované komunikaci
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMExtrakce informací z Wikipedie a jiných webových zdrojů
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.UITSAutomatizovaná analýza složitosti programů (nejen) se složitými datovými strukturami
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFSBezpečnostní analýza řídící komunikace průmyslových sítí ICS
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYParalelní řešení Maxwellových rovnic založené na toolboxu k-Wave
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSRekonstrukce poničených povrchů CD/DVD/BR/HDD pro forenzní účely
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSVytvoření 3D modelu hlavy z 2D fotografií různorodého původu
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSGenerování poškození do syntetických otisků prstů a analýza jejich kvality
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGMNeuronové reprezentace v mnohojazyčném modelování řeči
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMPokročilé algoritmy počítačové grafiky
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMZpracování videa, obrazu, signálu
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMModerní metody počítačového vidění
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMAnalýza velkých dat pomocí hlubokých neuronových sítí
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSYZajištění autenticity číslicových obvodů pomocí polymorfní elektroniky jako ochrana proti hardwarovým trojským koním
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYŠkálovatelné neuro-evoluční algoritmy
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYNízkopříkonové hloubkové učení na čipu
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYPokročilé metody návrhu celulárních automatů
Burget Radek, Ing., Ph.D.UIFSExtrakce informací z WWW
Burget Radek, Ing., Ph.D.UIFSVyužití technologií sémantického webu pro analýzu dokumentů
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGMVizuální geo-lokalizace a rozšířená realita na mobilních zařízeních
Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSYHybridní rekonfigurovatelné výpočetní architektury
Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSYVýpočetní platforma pro vestavěnou inteligenci
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSSpolehlivé porovnávání 2D obličeje s projekcí 3D obličeje
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSPřesná a dobře škálující statická analýza programů se složitými datovými a/nebo řídicími strukturami
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSEfektivní algoritmy pro práci s konečnými automaty a jejich různými rozšířeními
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza bezpečnosti blockchainu
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza bezpečnosti anonymizačních sítí
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza útoků na bezdrátové sítě
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSVýzkum komunikační infrastruktury pro inteligentní budovy nebo vozidla
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSPočítačem podporovaná kvantitativní syntéza
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza bezpečnosti Internetu věcí
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS Analýza a vylepšení vlastností kryptografických akumulátorů v kontextu veřejných blockchainů
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza vlastností kryptografických zero-knowledge konstruktů v kontextu veřejných blockchainů
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSHardware & Kryptoměny: Bezpečnostní Analýza Hardwarových Krypto Peněženek a ich Klientských Protokolov
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSPokročilé metody vývoje bezpečnostně-kritických systémů
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalysis and Improvement of Trusted Execution Environments and their Applications
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.UPSYOptimalizace zpracování síťového provozu pomocí technik strojového učení
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.UPSYOptimalizace simulace a testování hardwarových architektur pro síťová zařízení
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSVysokoúrovňové Petriho sítě v řídicích systémech a IoT architekturách
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMDetekce a re-identifikace objektů v obraze a videu
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMModerní metody počítačového vidění
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMPočítačové vidění ve sledování dopravy
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMUživatelská zkušenost a moderní uživatelská rozhraní
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMRozšířená realita na mobilních zařízeních
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSProcesní strojové učení založené na aktorovém modelu
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSAgentová továrna řízená komunitami inteligentních agentů a aktorů
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSAutonomní inteligentní systémy řízené modely
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSPokročilé přístupy k praktickému rozhodování u BDI systémů
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGMSystémy pro vyhnutí se překážce pro autonomní mobilitu
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGMModelování taktického chování s využitím strojového učení a expertních znalostí
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.UPSYAnalýza šifrovaného síťového provozu pomocí technik strojového učení
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYAutomatický návrh ultrazvukových operačních plánů
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYDetekce a odstraňování artefaktů uvnitř fotoakustických obrazů pomocí umělé inteligence
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.UPSYVyužití aproximativního počítání v oblasti strojového učení
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFSDetekce kybernetických útoků v sítích kritické infrastruktury
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSFormální modely pro síťové komunikace
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSKontrola vlastností formálního kódu
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D.UPSYVyužití vysokoúrovňové syntézy pro akceleraci úloh v počítačových sítích
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSAnalýza binárního spustitelného kódu za účelem rekonstrukce datových typů
Černocký Jan, doc. Dr. Ing.UPGMAplikace dolování informací z řeči v analýze zločineckých sítí
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.UPGMPočítačové vidění v Interakci člověka s robotem
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.UPGMInterakce člověka s robotem v kolaborativním prostředí
Španěl Michal, Ing., Ph.D.UPGMHluboké neuronové sítě pro analýzu obrazu s omezenou učící datovou sadou
Španěl Michal, Ing., Ph.D.UPGMHluboké neuronové sítě pro analýzu 3D tvaru
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSAutomatický inteligentní systém snímání a analýzy retinálních snímků
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGMAutonomní vesmírná navigace pro meziplanetární mise
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGMTechniky strojového učení pro návrh, implementaci a validaci systémů navádění, navigace a řízení
Bidlo Michal, Ing., Ph.D.UPSYPrincipy kvantové fyziky v oblastech optimalizace a návrhu výpočetních systémů
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSInteligentní inspekce a měření dutin válcového průřezu s predikcí změn stavu
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza bezpečnosti blockchainu
Nahoru