Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Vypsaná témata disertačních prací 2019/2020

ŠkolitelÚstavNázev
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFSBezpečnostní monitorování komunikace IoT
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYVyužití nereprodukovatelnosti vlastností systémů v oblasti bezpečnosti
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYProblematika spolehlivosti systémů řízených operačními systémy
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYPlánování a synchronizace na vícejádrových platformách
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYParalelní řešení Maxwellových rovnic založené na toolboxu k-Wave
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFSAutomatické reverzní inženýrství komunikačních protokolů
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSDobře škálující statická formální analýza programů se složitými datovými a řídicími strukturami
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFSDetekce kybernetických útoků v sítích kritické infrastruktury
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFSBezpečnostní analýza řídící komunikace průmyslových sítí ICS
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.UPSYVyužití aproximativního počítání v oblasti strojového učení
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFSProfilování zařízení a uživatelů na základě komunikačních vzorů
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.UITSAutomatizovaná analýza složitosti programů (nejen) se složitými datovými strukturami
Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSYVýpočetní platforma pro vestavěnou inteligenci
Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSYHybridní rekonfigurovatelné výpočetní architektury
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSMetody pro extrakci a detekci vzorů v programovém kódu
Burget Radek, Ing., Ph.D.UIFSExtrakce informací z WWW
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYPokročilé metody návrhu celulárních automatů
Burget Radek, Ing., Ph.D.UIFSPředzpracování webových dokumentů pro získávání znalostí
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.UPSYVyužití soft-computingu v oblasti kryptoanalýzy
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSRekonstrukce poničených povrchů CD/DVD/BR/HDD pro forenzní účely
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYPokročilé techniky v genetickém programování
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMZpracování videa, obrazu, případně signálu
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMPočítačové vidění ve sledování dopravy
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGMSystémy pro vyhnutí se překážce pro autonomní mobilitu
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGMPrototypování řízení provozu bezpilotních létajících systémů
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMModerní metody počítačového vidění
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSProcesní strojové učení založené na actorovém modelu
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGMModelování taktického chování s využitím strojového učení a expertních znalostí
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSVytvoření 3D modelu hlavy z 2D fotografií různorodého původu
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMNové algoritmy počítačové grafiky
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGMNeuronové reprezentace v mnohojazyčném modelování řeči
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFSNávrh procesorů pro IoT
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFSModerní způsoby komunikace s informačními systémy
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSYTechniky návrhu číslicových obvodů s vícefunkčními logickými elementy
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSYZajištění autenticity číslicových obvodů pomocí polymorfní elektroniky jako ochrana proti hardwarovým trojským koním
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSGenerování poškození do syntetických otisků prstů a analýza jejich kvality
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYŠkálovatelné neuro-evoluční algoritmy
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSTransformace formálních systémů pro jazyky
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSAutonomní inteligentní systémy řízené modely
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSInteligentní inspekce a měření dutin válcového průřezu s predikcí změn stavu
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYNekonvenční modelování a analýza systémů odolných proti poruchám
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSParalelní analýza formálních jazyků
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYOptimalizace distribuovaných vstup výstupních operací
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSTransformace modelů pro formální jazyky
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFSModelování a optimalizace procesů softwarového inženýrství
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFSModel systému managementu kvality
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSAutomatizovaná dynamická analýza, inteligentní testování a řízení kvality software
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGMMěření vizuální kvality obrazu a videa
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSDistribuované řídicí systémy a IoT na bázi rekonfigurovatelných Petriho sítí
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSFormální modely distribuovaného výpočtu
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSAgentová továrna řízená komunitami inteligentních agentů a aktorů
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSAplikace modelů a jejich transformace v procesu vývoje a nasazení systémů (školitel-specialista: R. Kočí)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFSOptimalizace kumulativních rizik při alokaci portfolia
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSParalelní analýza kontextových jazyků
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSModelování a validace požadavků v procesu vývoje softwarových systémů (školitel-specialista: R. Kočí)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMAkcelerované "Visual Computing" algoritmy
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYAutomatické vyvažování zátěže na heterogenních architekturách
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSSystémy založené na automatech a gramatikách
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSDetekce útoků na počítačové systémy a automatické zpracování škodlivých programů
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSFormální modely paralelního výpočtu
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYNízkopříkonové hloubkové učení na čipu
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMExtrakce informací z Wikipedie a jiných webových zdrojů
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMVyužití moderních GPU pro obecné výpočty
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFSMonitorování zabezpečené komunikace
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSVysokoúrovňové Petriho sítě ve vestavěných systémech a IoT architekturách
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.UPGMInterakce člověka s robotem v kolaborativním prostředí
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMDetekce a re-identifikace objektů v obraze a videu
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza bezpečnosti anonymizačních sítí
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGMMetody zpracování obrazu pomocí neuronových sítí
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYFunkční paralelismus na heterogenních architekturách
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMEmbedded systémy pro video/signál
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMUživatelská zkušenost a moderní uživatelská rozhraní
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza útoků na bezdrátové sítě
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSBezpečné překladače
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSMetody testování bezpečnostních produktů
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSVýzkum komunikační infrastruktury pro inteligentní budovy nebo vozidla
Nahoru