Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Vypsaná témata disertačních prací 2019/2020

ŠkolitelÚstavNázev
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.UITSAutomatizovaná analýza složitosti programů (nejen) se složitými datovými strukturami
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYPlánování a synchronizace na vícejádrových platformách
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYParalelní řešení Maxwellových rovnic založené na toolboxu k-Wave
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFSAutomatické reverzní inženýrství komunikačních protokolů
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSDobře škálující statická formální analýza programů se složitými datovými a řídicími strukturami
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFSDetekce kybernetických útoků v sítích kritické infrastruktury
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFSBezpečnostní monitorování komunikace IoT
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFSBezpečnostní analýza řídící komunikace průmyslových sítí ICS
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFSProfilování zařízení a uživatelů na základě komunikačních vzorů
Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSYVýpočetní platforma pro vestavěnou inteligenci
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYVyužití nereprodukovatelnosti vlastností systémů v oblasti bezpečnosti
Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSYHybridní rekonfigurovatelné výpočetní architektury
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSMetody pro extrakci a detekci vzorů v programovém kódu
Burget Radek, Ing., Ph.D.UIFSExtrakce informací z WWW
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYPokročilé metody návrhu celulárních automatů
Burget Radek, Ing., Ph.D.UIFSPředzpracování webových dokumentů pro získávání znalostí
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYŠkálovatelné neuro-evoluční algoritmy
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYPokročilé techniky v genetickém programování
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMMobilní technologie a nositelná elektronika pro analýzu duševního zdraví a pohody
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYProblematika spolehlivosti systémů řízených operačními systémy
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.UPSYVyužití soft-computingu v oblasti kryptoanalýzy
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSSystémy založené na automatech a gramatikách
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMNové algoritmy počítačové grafiky
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMPočítačové vidění ve sledování dopravy
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGMSystémy pro vyhnutí se překážce pro autonomní mobilitu
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGMPrototypování řízení provozu bezpilotních létajících systémů
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMModerní metody počítačového vidění
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSProcesní strojové učení založené na actorovém modelu
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMZpracování videa, obrazu, případně signálu
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGMModelování taktického chování s využitím strojového učení a expertních znalostí
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGMNeuronové reprezentace v mnohojazyčném modelování řeči
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.UPSYVyužití aproximativního počítání v oblasti strojového učení
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFSNávrh procesorů pro IoT
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFSModerní způsoby komunikace s informačními systémy
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSYTechniky návrhu číslicových obvodů s vícefunkčními logickými elementy
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSYZajištění autenticity číslicových obvodů pomocí polymorfní elektroniky jako ochrana proti hardwarovým trojským koním
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSGenerování poškození do syntetických otisků prstů a analýza jejich kvality
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSVytvoření 3D modelu hlavy z 2D fotografií různorodého původu
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSRekonstrukce poničených povrchů CD/DVD/BR/HDD pro forenzní účely
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSTransformace formálních systémů pro jazyky
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSFormální modely paralelního výpočtu
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSAutonomní inteligentní systémy řízené modely
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGMPokročilé metody výpočetní fotografie
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSParalelní analýza formálních jazyků
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYOptimalizace distribuovaných vstup výstupních operací
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSTransformace modelů pro formální jazyky
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFSModelování a optimalizace procesů softwarového inženýrství
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFSModel systému managementu kvality
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSPokročilé přístupy k praktickému rozhodování u BDI systémů
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSAutomatizovaná dynamická analýza, inteligentní testování a řízení kvality software
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSInteligentní inspekce a měření dutin válcového průřezu s predikcí změn stavu
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGMMěření vizuální kvality obrazu a videa
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMAkcelerované "Visual Computing" algoritmy
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSFormální modely distribuovaného výpočtu
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSAgentová továrna řízená komunitami inteligentních agentů a aktorů
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSAplikace modelů a jejich transformace v procesu vývoje a nasazení systémů (školitel-specialista: R. Kočí)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFSOptimalizace kumulativních rizik při alokaci portfolia
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSParalelní analýza kontextových jazyků
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSModelování a validace požadavků v procesu vývoje softwarových systémů (školitel-specialista: R. Kočí)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYNekonvenční modelování a analýza systémů odolných proti poruchám
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSDistribuované řídicí systémy a IoT na bázi rekonfigurovatelných Petriho sítí
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYNízkopříkonové hloubkové učení na čipu
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGMMetody zpracování obrazu pomocí neuronových sítí
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMExtrakce informací z Wikipedie a jiných webových zdrojů
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMVyužití moderních GPU pro obecné výpočty
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFSMonitorování zabezpečené komunikace
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSVysokoúrovňové Petriho sítě ve vestavěných systémech a IoT architekturách
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.UPGMInterakce člověka s robotem v kolaborativním prostředí
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMDetekce a re-identifikace objektů v obraze a videu
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSDetekce útoků na počítačové systémy a automatické zpracování škodlivých programů
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYFunkční paralelismus na heterogenních architekturách
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYAutomatické vyvažování zátěže na heterogenních architekturách
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMStrojové učení pro Průmysl 4.0
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITSForenzní zpracování obrazu z mobilních zařízení
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMEmbedded systémy pro video/signál
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMUživatelská zkušenost a moderní uživatelská rozhraní
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza útoků na bezdrátové sítě
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSBezpečné překladače
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSMetody testování bezpečnostních produktů
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSVýzkum komunikační infrastruktury pro inteligentní budovy nebo vozidla
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza bezpečnosti anonymizačních sítí
Nahoru