Vypsaná témata disertačních prací 2023/2024

ŠkolitelÚstavNázev
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSTransformace modelů pro formální jazyky
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMNetradiční "Visual Computing" algoritmy
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYAutomatické vyvažování zátěže na heterogenních architekturách
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMEmbedded systémy pro zpracování videa/signálu
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYFunkční paralelismus na heterogenních architekturách
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMModely strojového učení, které uvažují
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSSystémy založené na automatech a gramatikách
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSTransformace formálních systémů pro jazyky
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMPočítačem podporovaná kreativita
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSModerní přístup k překladu jazyků: teorie, metody a aplikace
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMVysvětlitelná umělá inteligence
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMRozpoznání a sledování lidské postavy ve videu
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSBezpečnostní kontrola vlastností formálního kódu
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMVestavěná inteligence počítající s energetickými omezeními
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFSDetekce malware aktivit ze síťové komunikace
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFSKontextová bezpečnostní analýza síťového provozu
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYAkcelerace magnetické rezonance pomocí distribuovaného GPU toolboxu k-Wave
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.UPSYAnalýza kyberbezpečnostních dat s využitím technik strojového učení
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMPokročilé metody zobrazování v reálném čase
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGMMěření vizuální kvality obrazu a videa
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGMPokročilé metody syntézy obrazu
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGMPokročilé metody výpočetní fotografie
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGMMetody zpracování obrazu pomocí neuronových sítí
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGMVizuální geo-lokalizace a rozšířená realita
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYGenetické programování pro interpretovatelné strojové učení
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza útoků na bezdrátové sítě
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSEfektivní práce s logikami a automaty (nejen) ve formální analýze a verifikaci -- společné vedení s dr. O. Lengálem
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMModerní algoritmy počítačové grafiky
Češka Milan, doc. RNDr., Ph.D.UITSSyntéza pravděpodobnostních programů
Češka Milan, doc. RNDr., Ph.D.UITSPlánování v pravděpodobnostním prostředí s využitím formálních metod a strojového učení
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSPokročilé přístupy k praktickému rozhodování u BDI systémů
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYVyužití umělé inteligence v oblasti ultrazvukových simulací a návrhu operačních plánů
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSNové přístupy v softwarovém inženýrství pro CPS a IoT
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGMKonverzační agenti, propojující strukturovanou znalost a učení z textu
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYAutomatizovaný návrh neuronových sítí zohledňující výpočetní zdroje
Malik Aamir Saeed, Ph.D.UPSYDetekce Alzheimerovy choroby (AD) před nástupem vyšetřování dynamiky mozku
Malik Aamir Saeed, Ph.D.UPSYVývoj neuromarkeru(ů) pro hodnocení závislosti na alkoholu
Malik Aamir Saeed, Ph.D.UPSYPredikce druhé mrtvice z dat shromážděných pomocí standardního protokolu mrtvice
Černocký Jan, prof. Dr. Ing.UPGMKomplexní modelování dialogů
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGMNeurální řečová biometrie
Bieliková Mária, prof. Ing., PhD.UPGMStrojové učenie s obmedzeným množstvom (označkovaných) dát
Bieliková Mária, prof. Ing., PhD.UPGMPokročilé témy strojového učenia
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D.UIFSExtrakce informací z WWW
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D.UIFSVyužití technologií sémantického webu pro analýzu dokumentů
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D.UIFSStrojové učení pro identifikaci informací na webu
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFSFormální modely otevřených dat
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFSPokročilé metody zpracování a vizualizace geografických dat
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.UPSYSémantické kartézské generické programování
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.UPSYEvoluční optimalizace logických obvodů
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMUživatelská zkušenost a moderní uživatelská rozhraní
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMAnalýza a využití mikroskopických detailů ve snímcích pořízených obyčejnou kamerou
Kompan Michal, doc. Ing., Ph.D.UPGMOdporúčacie a adaptívne webové systémy
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGMModerní metody počítačového vidění
Šimko Jakub, doc. Ing., Ph.D.UPGMStrojové učenie s aktívnym zapojením človeka
Šimko Marián, doc. Ing., Ph.D.UPGMSpracovanie prirodzeného jazyka
Rozinajová Viera, doc. Ing., Ph.D.UIFSInteligentná analýza dát
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSYAutomatizovaný návrh hardwarových akcelerátorů pro algoritmy strojového učení
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D.UPSYHybridní postupy v optimalizaci NP těžkých úloh
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSAutomatická paralelizace typizovaných úloh
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A.UIFSKybernetická bezpečnost kritické infrastruktury
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A.UIFSDetekce kybernetických útoků na základě logovacích dat
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A.UIFSVyužití strojového učení pro detekci anomálií v textových datech
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSYVysoce náročné výpočty na nízkopříkonových zařízeních
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFSNové verze modelů pro formální jazyky
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFSNízkoúrovňová analýza síťových dat pomocí jazyka P4
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITSAutonomní inteligentní systémy řízené modely
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSAnalýza bezpečnosti Internetu věcí
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSUmělá inteligence v počítačové bezpečnosti
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSVylepšení detekce kybernetických hrozeb
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSPoužitelná bezpečnost a soukromí
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSNové metody a nástroje pro návrh distribuovaných inteligentních systémů na bázi ROS
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITSRekonfigurovatelné a adaptivní systémy řízení
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSAutomatizovaná dynamická analýza, inteligentní testování a řízení kvality software
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITSPokročilá analýza a verifikace pro pokročilý software
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSYOchrana proti hardwarovým trojským koním s využitím prostředků pro autentizaci číslicových obvodů
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFSPokročilé metody analýzy a klasifikace moderních webových hrozeb
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D.UPGMInterakce člověka s dronem ve specifických situacích
Španěl Michal, Ing., Ph.D.UPGMGrafové neuronové sítě pro analýzu 3D tvaru
Španěl Michal, Ing., Ph.D.UPGMHluboké učení pro analýzu obrazu s omezenou učící datovou sadou
Španěl Michal, Ing., Ph.D.UPGMStrojové učení pro zlepšení vizuální kvality obrazu
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGMPokročilé algoritmy zpracování videa, obrazu, signálu
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSUmělá inteligence v počítačové bezpečnosti
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSUmělá inteligence v počítačové bezpečnosti
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITSUmělá inteligence v počítačové bezpečnosti
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D.UPSYPokročilé metody návrhu celulárních automatů
Nahoru