Podchyťte si talenty

Odborné semináře

Jaké jsou odborné výzvy a potřeby v různých IT oblastech, které ve firmě řešíte? Jaké technologie a zařízení k tomu používáte? Představte studentům FIT aktuální odborné problémy IT průmyslu, které vnímáte dnes či s přesahem do budoucna.

Ukažte studentům, co obnáší IT průmysl.

  • První krok Nabídka tématu

    Partneři FIT, kontaktujte svého odborného garanta na FIT s nabídkou tématu odborného semináře. Proběhne diskuze ohledně zaměření tématu a případného zapojení FIT do semináře.
  • Druhý krok Propagace semináře

    FIT bude seminář interně propagovat studentům, kteří budou hlasovat o zájmu o seminář. Výsledek hlasování bude konzultován s Partnerem, který se následně rozhodne o pořádání semináře a případném termínu.
  • Třetí krok Realizace semináře

    Realizace semináře na půdě fakulty v daný termín, ideálně ve spolupráci s odborným garantem, včetně představení možností spolupráce studentů s Partnerem.

Nemůžete si vybrat? Kontaktujte nás

Nahoru