Akademický senát

Volba děkana FIT

Pokyny k volbám a harmonogram voleb kandidáta na jmenování děkanem FIT VUT v Brně pro funkční období leden 2024 až leden 2028

AS FIT vyhlásil na svém zasedání dne 23. 5. 2023 volby kandidáta na jmenování děkanem FIT VUT v Brně pro funkční období leden 2024 až leden 2028 a schválil harmonogram voleb a pokyny k volbám.

Shromáždění akademické obce

 • Shromáždění akademické obce k volbám proběhne v pondělí 16. 10. 2023 od 16:00 v posluchárně D105.

Harmonogram voleb

 • Termín pro podávání návrhů na volbu kandidáta je do 5. 10. 2023 do 12:00.
 • Shromáždění akademické obce k volbám proběhne v rozmezí 16. 10. 202327. 10. 2023. Přesný termín bude oznámen předsedou AS FIT nejpozději týden před shromážděním.
 • Volba kandidáta na jmenování děkanem FIT proběhne na řádném zasedání AS FIT dne 31. 10. 2023.

Návrh kandidáta

 • Návrh kandidáta pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FIT může podle JŘ AS FIT podat rektor VUT, děkan FIT, komory AS FIT a ústavy FIT. Návrh podá navrhovatel písemně na sekretariát děkana FIT, k rukám volební komise.
 • Návrh musí obsahovat:
  • jméno, příjmení, tituly, věk, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,
  • souhlas včetně podpisu navrženého kandidáta s kandidaturou,
  • jméno, příjmení a podpis navrhovatele.

Volební komise

 • doc. Dušan Kolář, předseda
 • dr. Aleš Smrčka, člen
 • Jindřich Dítě, člen

Dokumenty

Nahoru