Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail akce

Seminář UPSY - Matoušek D.: Použití optimalizovaných architektur pro vyhledávání vzorů v síťových datech pro dosažení vysoké propustnosti zpracování

13. října 2017 SUPSY

Místo konání
L314, CZ
Pořadatel
Typ
seminář
Přístupnost
volná
Popis
Prezentace bude zaměřena na využití techniky Delayed Input DFA (Deterministic Finite Automaton) (D2FA), která redukuje velikost přechodové tabulky det. konečného automatu za cenu provedení více přechodů (tzv. výchozích přechodů) pro přijetí jednoho vstupního symbolu. Bude představena analýza pravděpodobnosti výskytu tohoto jevu na reálných síťových datech pro různé stupně omezení počtu provedených výchozích přechodů. Na základě analýzy bude představena modifikace dříve publikované paralelní architektury se zřetězenými automaty pro propustnosti 100Gb/s a vyšší, která umožňuje využít techniku D2FA.
Nahoru