Organizační struktura

Kolegium děkana

Kolegium děkana a rozšířené kolegium děkana jsou poradní sbory děkana. Členy kolegia děkana jsou děkan, proděkani, tajemník, studijní poradci a zástupce studentů. Členy rozšířeného kolegia děkana jsou navíc vedoucí ústavů, předseda AS FIT a zástupce odborů.

 1. Beran Vítězslav, Ing., Ph.D., proděkan pro vnější vztahy
 2. Brázdil Lukáš, Studentská unie
 3. Čejka Rudolf, Ing., vedoucí CVT
 4. Černocký Jan, prof. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 5. Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D., proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu a informační systémy
 6. Eysselt Miloš, Ing., CSc., studijní poradce
 7. Fučík Otto, doc. Dr. Ing., poradce děkana
 8. Hajduk Petr, Ing., tajemník
 9. Hanáček Petr, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 10. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., vedoucí centra
 11. Kočí Radek, Ing., Ph.D., předseda AS
 12. Kolář Dušan, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 13. Křena Bohuslav, Ing., Ph.D., proděkan pro efektivitu a akademické záležitosti
 14. Ondryáš Ondřej, Bc., Studentská unie
 15. Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu
 16. Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D., poradce děkana
 17. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., vedoucí ústavu
 18. Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D., předseda VOS
 19. Veigend Petr, Ing., studijní poradce
 20. Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum
 21. Zaklová Kristýna, Bc., studijní poradkyně
 22. Zbořil František, doc. Ing., CSc., člen
 23. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c., děkan
Nahoru