Organizační struktura

Kolegium děkana

Kolegium děkana a rozšířené kolegium děkana jsou poradní sbory děkana. Členy kolegia děkana jsou děkan, proděkani, tajemník, studijní poradci a zástupce studentů. Členy rozšířeného kolegia děkana jsou navíc vedoucí ústavů, předseda AS FIT a zástupce odborů.

 1. Beran Vítězslav, Ing., Ph.D., proděkan pro vnější vztahy
 2. Čejka Rudolf, Ing.,
 3. Černocký Jan, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 4. Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D., poradce děkana
 5. Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D., proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu
 6. Eysselt Miloš, Ing., CSc., studijní poradce
 7. Fučík Otto, doc. Dr. Ing., poradce děkana
 8. Hajduk Petr, Ing., tajemník
 9. Hanáček Petr, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 10. Hranický Radek, Ing., AS VUT
 11. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., vedoucí centra
 12. Kočí Radek, Ing., Ph.D., předseda AS
 13. Kolář Dušan, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 14. Konupčík Viktor, SU
 15. Křena Bohuslav, Ing., Ph.D., proděkan pro efektivitu
 16. Lampa Petr, Ing., vedoucí centra
 17. Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu
 18. Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D., poradce děkana
 19. Sedlák David, Bc., SU
 20. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., vedoucí ústavu
 21. Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D., předseda VOS
 22. Veigend Petr, Ing., studijní poradce
 23. Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum
 24. Zaklová Kristýna, Bc., studijní poradce
 25. Zbořil František V., doc. Ing., CSc.,
 26. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., děkan
Nahoru