Organizační struktura

Kolegium děkana

Kolegium děkana a rozšířené kolegium děkana jsou poradní sbory děkana. Členy kolegia děkana jsou děkan, proděkani, tajemník, studijní poradci a zástupce studentů. Členy rozšířeného kolegia děkana jsou navíc vedoucí ústavů, předseda AS FIT a zástupce odborů.

 1. Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D., proděkan pro marketing a vnější vztahy
 2. Burget Radek, doc. Ing., Ph.D., proděkan pro bakalářské studium
 3. Čejka Rudolf, Ing., vedoucí CVT
 4. Černocký Jan, prof. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 5. Dítě Jindřich, Studentská unie
 6. Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D., proděkan pro informační podporu
 7. Gyselová Julie, Bc., Studentská unie
 8. Hajduk Petr, Ing., tajemník
 9. Hanáček Petr, doc. Dr. Ing., děkan
 10. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., vedoucí centra
 11. Jírovec Martin, Ing., poradce děkana
 12. Kočí Radek, Ing., Ph.D., vedoucí ústavu, předseda AS FIT
 13. Kolář Dušan, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu, člen AS VUT
 14. Křena Bohuslav, Ing., Ph.D., proděkan pro efektivitu a akademické záležitosti
 15. Ondryáš Ondřej, Bc., Studentská unie
 16. Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, proděkan pro magisterské studium
 17. Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D., poradce děkana
 18. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., vedoucí ústavu
 19. Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D., předseda VOS
 20. Veigend Petr, Ing., Ph.D., studijní poradce
 21. Zaklová Kristýna, Ing., poradkyně pro studijní agendy
 22. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c., proděkan pro tvůrčí činnosti a zahraničí
Nahoru