Organizační struktura

Kolegium děkana

Kolegium děkana a rozšířené kolegium děkana jsou poradní sbory děkana. Členy kolegia děkana jsou děkan, proděkani, tajemník, studijní poradci a zástupce studentů. Členy rozšířeného kolegia děkana jsou navíc vedoucí ústavů, předseda AS FIT a zástupce odborů.

 1. Beran Vítězslav, Ing., Ph.D., proděkan pro vnější vztahy
 2. Černocký Jan, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 3. Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D., proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu
 4. Eysselt Miloš, Ing., CSc., studijní poradce
 5. Hajduk Petr, Ing., tajemník
 6. Hanáček Petr, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 7. Helešicová Aneta, Bc., studijní poradce
 8. Hranický Radek, Ing.,
 9. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., vedoucí centra
 10. Kolář Dušan, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 11. Křena Bohuslav, Ing., Ph.D., proděkan pro efektivitu
 12. Lampa Petr, Ing., vedoucí centra
 13. Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu
 14. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., vedoucí ústavu
 15. Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.,
 16. Veigend Petr, Ing., studijní poradce
 17. Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum
 18. Zbořil František V., doc. Ing., CSc.,
 19. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., děkan
Nahoru