Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Organizační struktura

Kolegium děkana

Kolegium děkana a rozšířené kolegium děkana jsou poradní sbory děkana. Členy kolegia děkana jsou děkan, proděkani, tajemník, studijní poradci a zástupce studentů. Členy rozšířeného kolegia děkana jsou navíc vedoucí ústavů a zástupce odborů.

 1. Beran Vítězslav, Ing., Ph.D., proděkan pro vnější vztahy
 2. Černocký Jan, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 3. Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D., proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu
 4. Eysselt Miloš, Ing., CSc., studijní poradce
 5. Hajduk Petr, Ing., tajemník
 6. Hanáček Petr, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 7. Helešicová Aneta, Bc.,
 8. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., vedoucí centra
 9. Kolář Dušan, doc. Dr. Ing., vedoucí ústavu
 10. Křena Bohuslav, Ing., Ph.D., proděkan pro efektivitu
 11. Lampa Petr, Ing., vedoucí centra
 12. Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu
 13. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., vedoucí ústavu
 14. Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.,
 15. Veigend Petr, Ing., studijní poradce
 16. Zbořil František V., doc. Ing., CSc.,
 17. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., děkan
Nahoru