Knihovní rada je poradním orgánem děkana, který se vyjadřuje ke strategii a programům rozvoje knihovnických služeb a jejich finančnímu zabezpečení.

Členové

  1. Černocký Jan, doc. Dr. Ing., člen
  2. Češka Milan, prof. RNDr., CSc., člen
  3. Gaďorek Petr, Ing., člen
  4. Martínek Tomáš, Ing., Ph.D., člen
  5. Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc., předseda
  6. Mikésková Anežka, DiS., člen
  7. Obrusníková Petra, Bc., člen
Nahoru