Knihovní rada je poradním orgánem děkana, který se vyjadřuje ke strategii a programům rozvoje knihovnických služeb a jejich finančnímu zabezpečení.

Členové

  1. Černocký Jan, prof. Dr. Ing., člen
  2. Dítě Jindřich, člen
  3. Gaďorek Petr, Ing., člen
  4. Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D., člen
  5. Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc., předseda
  6. Obrusníková Petra, Bc., člen
Nahoru