Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Knihovní rada je poradním orgánem děkana, který se vyjadřuje ke strategii a programům rozvoje knihovnických služeb a jejich finančnímu zabezpečení.
  1. Cvrčková Eliška, Bc., člen - vedoucí knihovny
  2. Černocký Jan, doc. Dr. Ing., člen
  3. Češka Milan, prof. RNDr., CSc., člen
  4. Gaďorek Petr, Ing., člen
  5. Kubíček Martin, Ing., člen
  6. Martínek Tomáš, Ing., Ph.D., člen
  7. Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc., předseda
Nahoru