Aktualita

Kategorie: novinka

Dne: 6. listopadu 2019

Volby kandidáta na jmenování děkanem FIT pro funkční období 2020 až 2024

[img]

AS FIT na svém zasedání dne 5. 11. 2019 vyhlásil volby kandidáta na jmenování děkanem FIT pro funkční období 2020 až 2024. Pro tyto volby stanovil následující pokyny a termíny:

 • AS FIT jmenoval volební komisi ve složení:
  1. doc. Dr. Ing. Jan Černocký, předseda
  2. Ing. Aleš Smrčka, Ph.D.
  3. Bc. Michal Kotoun
 • Návrhy kandidátů na jmenování děkanem FIT mohou podat:
  1. rektor VUT,
  2. děkan FIT,
  3. komory AS FIT,
  4. ústavy FIT.
 • Návrhy kandidátů lze podávat písemně do pondělí 25. 11. 2019 volební komisi na adresu sekretariát děkana FIT, Božetěchova 2, 612 66 Brno. Návrhy musí obsahovat zejména:
  1. jméno a příjmení včetně titulů, věk, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,
  2. souhlas navrženého s kandidaturou,
  3. jméno a podpis navrhovatele.
 • Představení kandidátů na jmenování děkanem proběhne na akademickém shromáždění, kde kandidáti seznámí shromáždění se svým volebním programem a zodpoví dotazy přítomných členů akademické obce.
 • Volby kandidáta na jmenování děkanem se uskuteční v úterý 10. 12. 2019 na zasedání AS FIT.

 

Sdílet článek

Nahoru