Aktualita

Kategorie: novinka

Dne: 13. listopadu 2019

Děkan FIT předal medaile za zásluhy o rozvoj fakulty. Ceremoniálu přihlíželi hosté z celého světa

[img]

Na dvě desítky zahraničních hostů se sjelo na pozvání Fakulty informačních technologií oslavit 120. výročí VUT. Zástupci univerzit z Evropy, USA, Afriky a Číny i významných průmyslových partnerů se dnes mimo jiné také účastnili slavnostního předávání medailí za zásluhy. Děkan Pavel Zemčík během něj ocenil celkem 26 osobností FIT, které se zasadily o rozvoj fakulty. Zlatou medaili získali Petr Hanáček, Zdeněk Kotásek, Jan Maxmilián Honzík a Jiří Kunovský (in memoriam).

Zlatá medaile: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc., doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc., doc. Ing. Jiří Kunovský CSc.

Stříbrná medaile: Ing. Vítězslav Beran, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D., prof. Ing. Adam Herout, Ph.D., doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D., doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D., Ing. Pavel Mikula, doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D, doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

Bronzová medaile: Ing. Michal Bidlo, Ph.D., doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D., Sánchez Mireia Diez, M.Sc., Ph.D., Ing. Marie Gaďorková, Mgr. Lukáš Holík, Ph.D., Zdeněk Juříček, Ing. Martin Karafiát, Ph.D., Ing. Lukáš Kekely, Ph.D., Ing. Tomáš Martínek, Ph.D., Ing. Pavel Matějka, Ph.D., Ing. Vojtěch Mrázek, Ph.D., Sylva Otáhalová, Mgr. Jana Skokanová, Ing. Aleš Smrčka, Ph.D.

Sdílet článek

Nahoru