Novinka

Dne: 28. června 2021

Promoce absolventů MGR-IT, MITAI

Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů IT a MITAI se budou konat dne 1. července 2021 v posluchárně E112 Božetěchova 2, Brno.

Rozdělení je následující:

1. července 2021


1. skupina v 9:00 hod

  • od písmene A - Dú

2. skupina v 10:00 hod

  • od písmene Dv - Hř

3. skupina ve 11:00 hod

  • od písmene  Hu - Ko

4. skupina ve 12:00 hod

  • od písmene Ku - Mart

5. skupina v 13:00 hod

  • od písmene Maru - Pih

6. skupina ve 14:00 hod

  • od písmene Pit - S

7. skupina v 15:00 hod

  • od písmene Š - Vaší

8. skupina v 16:00

  • Vašk - Z


Nácvik se uskuteční čtvrt hodiny před promocí, a to v 8:45 hod., v 9:45 hod., v 10:45 hod., v 11:45 hod., v 12:45 hod., v 13:45 hod., v 14:45 hod., v 15:45 hod.
Dostavte se, prosím, včas.


Prodej květin je zajištěn na místě. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! V souvislosti s vývojem epidemiologické situace je nutné i nadále dodržovat následující opatření, která jsou v souladu s rozhodnutím rektora a právními předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy.!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že všechny přítomné osoby prokáží, že splňují následující podmínky:

a) absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a

i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

iii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

f) prokáží potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 

Nově je také možné prokazovat bezinfekčnost očkováním ze zahraničí v případě účasti na akademických obřadech, v souladu s novelou mimořádného opatření č.j. MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN, která je účinná od 22. června 2021.

2. Všichni účastníci akademického obřadu použijí po celou dobu konání obřadu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkou akademických funkcionářů v době jejich projevů či proslovů. 

3. Všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazení ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2m.

Sdílet článek

Nahoru