Novinka

Dne: 5. října 2021

Informace pro studenty ze Slovenska

[img]

Ministerstvo zdravotnictví České republiky aktualizovalo podmínky pro vstup do ČR ze zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (v mapě červeně), mezi které bylo aktuálně zařazeno také Slovensko. 

Při příjezdu ze Slovenska po pobytu delším než 24 hodin musí přijíždějící disponovat alespoň negativním výsledkem antigenního testu, který po příjezdu předloží na kolejích v případě, že je tam ubytován. Každý student přijíždějící ze Slovenska po pobytu delším než 24 hodin, ať už je ubytován na kolejích nebo ne, musí podstoupit samoizolaci v místě, kde je ubytován. Po dobu samoizolace se student nesmí účastnit výuky. Po 5 dnech samoizolace se student musí podrobit RT-PCR testu. V případě negativního výsledku nahraje tento výsledek do Intraportálu VUT, modulu COVID a následně se může účastnit výuky. V případě pozitivního výsledku testu o něm student informuje VUT zasláním e-mailu na adresu karantena@vutbr.cz a také studijní oddělení fakulty nebo vysokoškolského ústavu, kde studuje, se žádostí o omluvení z výuky. Následně musí podstoupit izolaci po dobu nejméně 14 dnů, podle pokynů Krajské hygienické stanice. Samoizolace ani testy nejsou povinné pro studenty, kteří jsou očkováni (pokud od očkování jednodávkovou vakcínou uplynulo 14 dní nebo u dvoudávkové vakcíny uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou) a studenty, kteří prodělali onemocnění covid-19 před méně než 180 dny. Z těchto důvodů prosíme studenty o zvážení cest na Slovensko v současné době.

Povinnosti při vstupu na území ČR z dalších zemí najdete přehledně na webu VUT

Sdílet článek

Nahoru