Novinka

Dne: 13. října 2021

Náhradní termín školení BOZP a PO pro 1. roč. BIT a MITAI (z jiných VŠ)

Studenti, kteří se nezúčastnili školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení z požární ochrany, jsou povinni se uvedeného náhradního školení zúčastnit v náhradním termínu, který se koná dne 21. 10. 2021 v 8,00 hod v místnosti M104+M105.

Studenti MITAI, kteří pokračují v rámci fakulty ve studiu (přechod z BIT na NMGR), se školení BOZP, PO neúčastní, pokud jej absolvovali v rámci předchozího studia (platnost si lze ověřit v IS FIT). Tohoto školení se zúčastní pouze nově zapsaní studenti z jiných VŠ.

Studenti BIT budou v rámci výše uvedeného školení proškoleni z vyhlášky č. 50.

Sdílet článek

Nahoru