Aktualita

Kategorie: novinka

Dne: 20. září 2022

Letošní cena Zdeny Rábové byla udělena na imatrikulacích 16.9. 2022

[img]

Každoročně udělovanou cenu Zdeny Rábové určenou pro nejlepší studenty FIT letos převzali z rukou děkana Pavla Zemčíka Barbora Šmahlíková a Son Hai Nguyen. Barbora Šmahlíková, studentka 1. ročníku  MITAI-NMAT, v akademickém roce 2021/2022 vypracovala vynikající bakalářskou práci na téma "Nová generace rank-based algoritmů pro omega automaty", jejíž výsledky prezentovala na nejlepších světových konferencí v oblasti formálních metod a verifikace. Po celou dobu studia vykazovala vynikající výsledky a byla rovněž oceněna odborným panelem studentské konference Excel@FIT 2022.

Son Hai Nguyen, z 1. ročníku DPS Informační technologie, v akademickém roce 2021/2022 vypracoval vynikající diplomovou práci na téma "Aproximace šíření ultrazvuku pomocí neuronových sítí", byl nominován na účast v soutěži ACM SPY. V průběhu svého studia bodoval v soutěži bakalářských prací 8zVUT a semináři CESCG 2019 a v letech 2019 a 2022byl oceněn odborným panelem i odbornou veřejností v rámci studentské konference Excel@FIT.

Oběma oceněným blahopřejeme a za jejich příkladné vedení děkujeme Ondřeji Lengálovi ve spolupráci s Vojtěchem Havlenou a Adamu Heroutovi.

Sdílet článek

Nahoru