Novinka

Dne: 10. listopadu 2022

Rektor ocenil významné akademiky a studenty na Akademickém shromáždění VUT

[img]

Rektor včera udělil na 23. Akademickém shromáždění ocenění osobnostem brněnské techniky. Celkem bylo rozdáno šest zlatých medailí, osm stříbrných a deset pamětních. V rámci slavnostního ceremoniálu rektor také popřál vítězům studentské ankety Nejlepší pedagog dle hodnocení studentů na VUT a předal Ceny rektora určené absolventům bakalářských a magisterských studijních programů a mladým akademickým pracovníkům.

Oceněnými za naši fakultu jsou doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, který získal zlatou medaili za zásluhy o rozvoj Vysokého učení technického v Brně a za významný přínos v rozvoji mezifakultní spolupráce při působení ve fakultních a univerzitních orgánech na Vysokém učení technickém v Brně. 

Stříbrnou medaili obdrželi doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. za dlouhodobou týmovou výzkumnou činnost a za přínos pro Vysoké učení technické v Brně v oblasti zakládání spin-off firem a profesor Heikki Kälviäinen za dlouhodobou a přínosnou spolupráci mezi Fakultou informačních technologií a Lahti University of Technology.

Pamětní medaili získali Mgr. Sylva Sadovská za dlouholeté vynikající výsledky v organizační činnosti pro vědu a výzkum na Fakultě informačních technologií a Ing. Mieczyslaw Szydlo za dlouholeté vynikající pracovní výsledky zejména při péči o fakultní areál. 

Za vynikající výsledky v bakalářském studiu byli oceněni Bc. Barbora Šmahlíková a Bc. Michal Hečko. 

Nejlepšími pedagogy dle hodnocení studentů a studentek byli letos z Fakulty inormačních technologií zvoleni doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. za bakalářské studium a doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. za navazující magisterské studium. 

Kompletní seznam oceněných a fotogalerii ze slavnostního ceremoniálu můžete zhlédnout na webu VUT.

Sdílet článek

Nahoru