Novinka

Dne: 27. února 2023

Na FIT se konalo setkání se zástupci partnerských firem. Řešila se otázka propojení výuky s praxí

[img]

V rámci partnerského programu FIT proběhlo v únoru setkání zástupců partnerských firem a fakulty. Jedná se o jednu z mnoha akcí a aktivit, připravovaných každoročně za účelem podpory vzdělávání studentek a studentů fakulty.

Pozvání přijalo více než 35 kolegů ze 23 firem. Na programu byla inspirativní diskuze, v jejímž rámci se tříbily názory na otázku "Jaké odborné oblasti IT průmysl potřebuje, aby absolventi inženýři znali?". Velmi si vážíme cenných poznatků z praxe. V maximální možné míře budou využity ve vybraných předmětech k motivaci studentů.

V tomto období také řešíme s partnerskými firmami přípravy letních odborných stáží a témat bakalářských a diplomových projektů. Obě aktivity podporují získávání praktických zkušeností a poznatků studentů a současně mohou být příležitostí, jak získat zajímavé pracovní uplatnění po skončení studia.

Kolegové z HR i odborní pracovníci firem pověření spoluprací s VŠ navrhovali i řadu dalších možností spolupráce, které budou dále diskutovány a upřesňovány.

Více o naší spolupráci s firemním sektorem můžete dozvědět na webových stránkách.

Sdílet článek

Nahoru