Aktualita

Kategorie: novinka

Dne: 6. března 2024

FIT VUT pořádá workshop pro středoškolské talenty zaměřený na AI. Seznámí je se základy ML a velkými jazykovými modely

[img]

V sobotu 13. 4. přivítáme na naší fakultě zájemce z řad středoškolských studujících na workshopu AI4SŠ@FIT BRNO, který pořádáme za podpory Brno.AIAT&T

Cílovou skupinou jsou studentky a studenti, kteří mají zájem o umělou inteligenci a zvládají základy programování. Workshop bude probíhat od 9 do 17 hodin a účastníky provede tématem strojového učení a velkých jazykových modelů typu ChatGTP. Harmonogram dne je koncipován tak, aby téma pokryl v teoretické i praktické rovině:

Dopoledne:

  • Projdeme si témata učení s učitelem, klasifikace a regrese.

  • Vyzkoušíme si, jak v jazyce Python vytvářet jednoduché klasifikátory schopné například diagnostikovat choroby z laboratorních výsledků nebo odhalovat podvodné platební transakce.

Odpoledne:

  •  Zaměříme se na jazykové modely, jak fungují, jak se trénují a jak si  dotrénovat existující jazykový model pro vlastní účel.

  •  Vyzkoušíme si  prakticky doladit větší jazykový model na vlastních datech (LORA fine-tuning) a také použít GPT modely přes OpenAI API pro hromadnou extrakci informací z českých textu včetně optimalizace definice vhodných promptů.

  • Budeme používat programovací jazyk Python v prostředí Google Colaboratory. 

Registrovat se na workshop je možné do 20. 3. Formulář je k dispozici na tomto odkazu. Kapacita akce je omezena. Při výběru účastníků bude zohledněn nejen termín registrace, ale i dosavadní zkušenosti. Letáček k akci naleznete zde.

Sdílet článek

Nahoru