Organizační struktura

Průmyslová rada FIT

Průmyslová rada je poradní pracovní skupina, jejímž cílem je hlouběji propojit fakultu s odborně špičkovými průmyslovými subjekty. Rada se schází minimálně jednou ročně, a to zejména za těmito účely:

  • výměna informací o potřebách průmyslu a akademické sféry,
  • posílení spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací, zejména formou řešení společných projektů, příp. formou smluvního výzkumu,
  • společný postup při získávání prostředků pro podporu výzkumu, příprava prostředí pro lepší využití výzkumného potenciálu, společná pracoviště, transfer technologií,
  • zpětná vazba pro zlepšení struktury a kvality studia, inovace předmětů ve vztahu k potřebám praxe,
  • témata závěrečných prací, praxe, stáže a stipendijní programy.
Nahoru