Zpráva z FIT

Dne: 10. dubna 2019

Fakulta informačních technologií nabídne sedmnáct nových specializací. Reaguje tak na potřeby trhu

[img]

/Tisková zpráva/ Přizpůsobit se potřebám nejrychleji se rozvíjejícího oboru chce v budoucnu Fakulta informačních technologií VUT. Od nového akademického roku plánuje připravit pro studenty, kteří chtějí získat titul inženýra v navazujícím magisterském studijním programu, sedmnáct nových specializací. V této souvislosti už fakulta podala žádost o akreditaci. Chce tak připravit absolventy na nové trendy, které tento obor v budoucnu teprve přinese. 

Informační technologie jsou dnes velmi žádaný, ale rychlostí svého rozvoje také značně specifický obor. Neustále se objevují nové technologie a spolu s nimi také nová povolání a specializace. "Zdá se, že v několika následujících letech nebudou mít například programátoři se znalostmi současných technologií o práci nouzi. To ale do budoucna nemusí stačit. Aby IT pracovníci uměli i v budoucnu zareagovat na nové, třeba i zatím neznámé trendy, které jejich obor trvale přináší, potřebují širší a obecnější znalosti a dovednosti, které jim umožní držet krok s vývojem technologií," říká děkan FIT VUT Pavel Zemčík.

[img]

Udržet krok s vývojem po celou dobu kariéry

Takové dovednosti by měli absolventi získat právě v připravovaném magisterském programu a v jeho sedmnácti nových specializacích. Program má poskytnout solidní všeobecné základy, specializace zároveň reagovat na současné trendy v informačních technologiích a umělé inteligenci. To absolventům umožní získat hluboké znalosti v daných specializacích, zároveň ale poskytne obecné nadčasové dovednosti, kompetence a způsob myšlení. "Díky nim budou absolventi v budoucnu schopní udržet krok s vývojem a mohou být uplatnitelní v tvůrčích pozicích po celou dobu kariéry kdekoliv na světě," doplnil děkan FIT Pavel Zemčík.


Nově připravované specializace magisterského programu IT a AI

 • Bioinformatika a biocomputing
 • Informační systémy a databáze
 • Inteligentní systémy
 • Inteligentní zařízení
 • Kyberfyzikální systémy
 • Kybernetická bezpečnost
 • Matematické metody
 • Počítačová grafika a interakce
 • Počítačové sítě
 • Počítačové vidění
 • Softwarové inženýrství
 • Strojové učení
 • Superpočítání
 • Verifikace a testování software
 • Vetavěné systémy
 • Vývoj aplikací
 • Zpracování řeči a přirozeného jazyka
[img]

Fakulta mimo jiné připravuje různé podpůrné aktivity ve studiu, například podporu individuální tvůrčí činnosti v technických a vědeckých směrech, ale i podporu zakládání startup firem. Pro tvůrčí činnosti například všichni úspěšní řešitelé laboratorních úloh získají vestavěný počítač, ale studentům jsou samozřejmě k dispozici i bohatě vybavené laboratoře.

Zkušenosti z praxe

Fakulta informačních technologií při přípravě této změny studijního programu vycházela také ze zkušeností celé řady průmyslových partnerů, se kterými spolupracuje jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak ve vzdělávání. Ve své žádosti využila institucionální akreditaci VUT. Tu získala letos brněnská technika zatím jako jediná z technicky zaměřených vysokých škol v ČR - umožňuje jí schvalovat vlastní studijní programy a lépe tak reagovat na potřeby vzdělávání a pracovního trhu.

Do magisterského programu se mohou zájemci o studium zakončené inženýrským diplomem hlásit do 15. dubna. "Protože akreditace nového magisterského programu v současnosti probíhá, přijímací řízení je otevřeno do stávajícího magisterského programu. Nově přijatým studentům však umožníme ihned ve školním roce 2019/2020 přestoupit do nového programu, jakmile bude schválen," vysvětlil děkan Pavel Zemčík. Noví studenti tak budou mít v budoucnu výjimečnou možnost volby mezi stávajícím a novým studijním programem.

Všem studentům posledního ročníku bakalářského studia FIT, jejichž studijní průměr z povinných předmětů se pohybuje do hodnoty2,499, budou přijímačky prominuty. Ostatní čeká písemný test v rozsahu bakalářského studijního programu, a to 7. 6. 2019. Studentům FIT, kteří v bakalářském studiu absolvovali nad rámec svých povinných 180 kreditů také některý z magisterských předmětů, budou tyto kredity uznány. 

[img]

Vložila: Kozubová Hana, Mgr.

Poslední změna: 2020-06-26T14:53:53

Zpět na zprávy z FIT

Nahoru