Zpráva z FIT

Dne: 14. června 2019

Ženy mohou do IT světa nul a jedniček přinést svěží vítr a obor proměnit

[img]

/Události na VUT/ Na Fakultě informačních technologií se věnuje výuce a výzkumu v oblastech projektového řízení, ekonomie informačních produktů a strategického řízení informačních systémů. Již třináctým rokem vede Šárka Květoňová také Letní školu (F)IT pro holky. 

Týdenní kurz pro studentky ze základních a středních škol nabízí základy programování, úvod do grafiky a zpracování fotografie, seznámení s LEGO roboty a chatboty nebo třeba exkurze do IT společností, kde se studentky setkají s profesionálkami z oblasti IT. "Je důležité, aby mladé dívky viděly, že informační technologie nejsou jen doménou mužů a že to může být zajímavé a kreativní povolání pro budoucnost," říká Šárka Květoňová. 

IT obory patří dnes mezi nejžádanější. Podle statistik patří ale také mezi obory s nejméně vyváženým poměrem počtu zaměstnaných mužů a žen. Čím myslíte, že to je? 
Příčin je více. Pro dívky, které nemají vážnější zájem o počítače, je často obsah tohoto oboru nejasný, nekonkrétní a tato oblast se jim zdá tak nějak vzdálená. Nedovedou si představit, co budou dělat. Častou představou například je, že matematika je na tomto oboru mnohem obtížnější než na jiných technických nebo přírodovědných oborech. Ve skutečnosti tomu tak není. Děvčata jsou často také utvrzována svým blízkým okolím - rodiči a někdy, bohužel, i přímo učiteli na základních a středních školách - že IT je obor především pro muže. Což je velká škoda, a rozhodně to neprospívá ani dívkám samotným, ani IT oboru jako takovému, který tak přichází o jejich velmi významný potenciál. 

Není to tedy tím, že holky na IT "nemají hlavu"? 
To rozhodně ne, předpoklady mají stejné. Průměrný percentil uchazeček o studium na Fakultěinformačních technologií bývá dokonce vyšší než v případě uchazečů-mužů. Skutečnost je taková, že dívky mají většinou "jinou hlavu" než chlapci. Zatímco chlapce baví více počítačová "chirurgie" - rádi se zabývají "střevy" počítačů nebo programů - ženy v praxi většinou využívají jiných svých předností a dostávají se do pozic zabývajících se takzvanými soft oblastmi jako například řízením projektů, řízením kvality a organizačními činnostmi, které muže v týmu moc nebaví. Často disponují lepšími komunikačními schopnostmi, což hraje klíčovou roli zejména při řešení konfliktů a hledání kompromisů. A právě to bývá ve firmách často každodenní praxí. Neznamená to však rozhodně, že se ženy v "čistém" IT nevyskytují či neuplatňují. Naopak, často to jsou právě ony, které jsou lepšími programátorkami, grafičkami, analytičkami apod. 

Na FIT VUT v současné době studuje asi devět procent studentek. Je to hodně, nebo málo? 
Je to rozhodně málo a stále ještě daleko od uspokojivého stavu. Ale musíme si uvědomit, že je to i tak pětinásobek procenta z doby před více než deseti lety, kdy jsme s letní školou začínali. Podíváme-li se na tuto problematiku obecněji, zastoupení žen v IT oborech v ČR je až tristní. Patříme mezi země s jejich nejnižším zastoupením v Evropě - okolo sedmi procent - a dlouhodobě se toto procento nedaří významněji zvyšovat. A proto je mimo jiné třeba dívky již od útlejšího věku vhodným způsobem motivovat ke vstupu do IT oborů a k jejich studiu. A také odstranit postupně všechny zažité stereotypy s tím související. Je to jistě běh na dlouhou trať, ale o to více se vyplatí. Věřím, že cesta maximálního využití potenciálu žen-ajťaček umožní ve svém důsledku o to razantnější rozvoj IT oboru jako takového. 

Mohou tyto počty ovlivnit nové generace, které mají prakticky už od narození přístup k technologiím, bez ohledu na to, jestli jde o dívky, nebo chlapce? 
To by bylo tak trochu hádání z křišťálové koule. Na školách, kde je IT spíše nástrojem pro jiné disciplíny, jako je například ekonomie, sociální vědy, přírodní vědy apod., bude děvčat sedících za počítačem podobně jako dříve, tedy mnoho. IT na technické škole je pro většinu dívek podobně zajímavé jako strojírenství nebo elektrotechnika. A to je právě třeba změnit, čímž se opět dostáváme k motivaci a potřebné IT osvětě dívek již od úrovně základní školy, kdy se začínají profilovat pro budoucnost. 

Co mohou ženy podle vás do oboru vnést? 
Nejprve si musíme uvědomit, že polovinu lidstva tvoří právě ženy a i tato polovina využívá a bude využívat počítače. Bylo by tedy přinejmenším nerozumné, aby do procesu návrhu, vývoje a realizace, ať už technických, nebo programových složek IT, byli zapojeni dominantně pouze muži. Ženy se vyznačují lepšími komunikačními schopnostmi, jsou spolehlivější při dodržování termínů i kultury zaměstnavatele a také loajálnější. Často jsou důležitým pojivem v týmech, což je mnohdy předurčuje k dosahování lepších výsledků. 

Vy jste chtěla být vždycky ajťačkou? Jaká byla vaše cesta k tomuto povolání? 
Má cesta byla poměrně klikatá. Jako malá jsem se chtěla věnovat více různým aktivitám, oblastem a povoláním. Nikdy jsem nebyla úzce vyhraněna. Bavilo mě prostě kde co. Takže bych o sobě řekla, s trochou nadsázky, že jsem takový "multidisciplinární" člověk. Po střední škole zvítězila procesní orientace mého studia a zamířila jsem na Univerzitu obrany ve Vyškově. K "ajťařině" jsem se dostala až v rámci svého doktorského studia na FIT, kde jsem se věnovala mimo jiné propojení oblastí právě procesního/projektového řízení a Petriho sítí. 

Setkala jste se někdy s tím, že by někdo zpochybňoval nebo se divil tomu, jakému oboru se jako žena věnujete? 
Musím se přiznat, že ano. Ale řekla bych, že je to především o tom nebát se prokázat, nebo lépe řečeno prodat, své profesní kompetence, znalosti, dovednosti a zkušenosti a pak nezbývá než čekat na zasloužený úspěch. Ale abych to zase příliš nebagatelizovala - ve velké míře to závisí, a vždy asi záviset bude, na tom, jací lidé-kolegové jsou kolem vás. Zda vůbec jsou ochotni přijmout do toho svého typicky mužského kolektivu někoho nového, a navíc ženu. A zda jsou schopni se na ni dívat a vnímat ji bez jakýchkoli předsudků. 

Vaše Letní škola je nejstarší podobnou akcí v ČR - letos proběhne už 13. ročník. Kolik dívek už za ta léta program absolvovalo? A víte, kolik se jich skutečně rozhodlo věnovat IT oboru? 
Za 12 let trvání Letní školy (F)IT ji absolvovalo přes 350 účastnic, a to nejen z Česka, ale i ze Slovenska. Na druhou část otázky nejde jednoduše odpovědět. Několik báječných holek nastoupilo na FIT, a o těch víme. Některé nám s organizací Letní školy pomáhají dodnes a to je pro mě osobně asi ta nejlepší odměna. Jestli další dívky nastoupily na jinou školu nebo se IT věnují jinak, nevíme. Každopádně jakoukoliv aktivitu zvyšující uvědomění dívek v oblasti IT považuji ze společenského pohledu za správnou, ať je výsledek jakýkoliv. 

Co byste závěrem vzkázala dívkám, které o vstupu do IT světa uvažují, a nenašly zatím odvahu? 
IT je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví současnosti s přetrvávajícím nedostatkem kvalitních IT odborníků. A právě zde se naskýtá šance pro nás, dívky a ženy, tuto situaci změnit a přinést do tohoto "suchého" IT světa nul a jedniček svěží vítr a jednou provždy světu říct, že do IT patříme. Překonejme všechny ty zažité stereotypy, se kterými se dnešní IT svět stále ještě potýká, a ukažme, že na to máme!


Letní škola (F)IT pro holky 26.-30. srpna 2019 Akce je určená především žákyním a studentkám od 12 do 19 let se zájmem o IT. Letos si mohou účastnice naprogramovat LEGO robota, vyzkoušet si práci s pájkou při výrobě vlastních digitálních hodinek, zkusit si hackování pomocí gumového medvídka, sestavit si svého chatbota, vytvořit si vlastní blog, analyzovat své otisky prstů nebo naučit se upravovat fotky. Registrovat se je možné na webu letní školy: http://holky.fit.vutbr.cz/

(haa)

Vložila: Kozubová Hana, Mgr.

Poslední změna: 2020-06-26T14:42:21

Zpět na zprávy z FIT

Nahoru