Monitoring

Dne: 28. listopadu 2019

Chybí 20 tisíc IT specialistů

Computerworld | 28.11.2019 | Rubrika: Příloha - TOP IT employers| Strana 10 | Autor: Radan Dolejš

Chybí 20 tisíc IT specialistů
Poptávka po IT specialistech neustále roste. Podle údajů akademické soutěže IT SPY, která každoročně hodnotí nejlepší diplomové práce z IT fakult v České republice a na Slovensku, jich letos na trhu práce akutně chybí až 20 000, což je o 5 % více než v loňském roce.

Český trh by dokázal takřka okamžitě uživit až 115 000 IT specialistů. Hon na zaměstnance z důvodu jejich nedostatku tak začíná velmi brzo. Spolupráce mezi vysokými školami a soukromým sektorem je možností, jak zaměstnavatelé mohou odhalit potenciál studentů a začít s nimi spolupracovat už během studia.
Za vzorový příklad je možné uvést například automotive segment, tedy jedno z nejdůležitějších odvětví pro českou ekonomiku.
I zde chybí několik tisíc specialistů, firmám se je však daří vychovávat pomocí společných projektů.
Čeští a slovenští studenti IT oborů patří svými znalostmi a celkovým rozhledem mezi světovou špičku. Ve svých diplomových projektech se často orientují na oblasti jako automatizace, robotizace či strojové učení, které se prolínají napříč mnoha průmyslovými odvětvími a jsou klíčové pro další rozvoj Česka a jeho přerod z "montovny" na průmyslovou digitální velmoc.
Studentů technických oborů je však stále nedostatek, což potvrzuje i docent Jaroslav Zendulka působící na FIT VUT v Brně, člen poroty soutěže IT SPY: "Diplomové práce, které IT SPY hodnotí, jsou na velmi vysoké úrovni a potvrzují, že čeští a slovenští absolventi drží krok s nejnovějšími celosvětovými trendy. Problémem je však nejen nedostatek studentů technických oborů a s tím související nenaplněná poptávka na trhu práce, ale také jejich kvalita. Jako jedno z možných řešení se nabízí například popularizace IT vzdělávání ze strany státu již na nižších stupních a větší důraz na digitalizaci ekonomiky, která je nevyhnutelná."
IT pracovníci již dnes chybějí v podstatě všem odvětvím české ekonomiky včetně státní správy a brzdí její růst. Aktuálně akutně chybí přibližně 20 000 odborníků, své uplatnění by však našlo až 115 000 IT pracovníků.
Společnosti, které již nyní pociťují akutní nedostatek odborníků, proto navazují úzkou spolupráci s vysokými školami a zavádějí vlastní absolventské programy. Studenti díky tomu mohou už během studia pracovat na reálných projektech a propojit s nimi i svou diplomovou práci.
"Spolupráce s akademickým sektorem se nám osvědčila, protože tak můžeme odhalit zajímavé nápady s potenciálem a pomoci jim s testováním či uvedením do praxe. Absolventy navíc dále vzděláváme v rámci našich interních programů," doplňuje Gabor Iffland, ředitel komunikace společnosti Valeo. Ta patří k firmám, které transformují světový automobilový průmysl a v Česku má vlastní vývojové centrum. Sama si přímo na českých školách vychovala stovky studentů, kteří se podíleli na vývoji celé řady nových funkcí pro moderní automobily.
Právě vlastní absolventské programy se pro společnosti stávají způsobem, jak situaci alespoň částečně řešit. Nedostatek nových studentů však ani ony bez podpory státu změnit nedokážou.

Čeští a slovenští studenti IT oborů patří svými znalostmi a celkovým rozhledem mezi světovou špičku.

Vložila: Kozubová Hana, Mgr.

Poslední změna: 2020-01-09T12:58:50

Zpět na zprávy z FIT

Nahoru