Zpráva z FIT

Dne: 18. listopadu 2020

Masarykova univerzita společně s ČVUT a VUT založily nový ústav zaměřený na kyberbezpečnost

[img]

Tři přední české vysoké školy - Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně - se dohodly na prohloubení dosavadní spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti a založily zapsaný ústav, CyberSecurity Hub. Kromě posílení společných odborných aktivit se zaměří také na podporu průmyslu a firem a evropskou certifikaci špičkových technologií v oblasti kyberbezpečnosti. Zakládací listinu ústavu podepsali zástupci vysokých škol 18. listopadu.

"Tato unikátní spolupráce tří vysokých škol, které v kyberbezpečnostním výzkumu představují na národní i mezinárodní úrovni špičku, významně posílí postavení a konkurenceschopnost českého výzkumu a vzdělávání i spolupráci s aplikační sférou v oblasti kyberbezpečnosti," řekl prorektor Masarykovy univerzity pro rozvoj, legislativu a IT Radim Polčák.

Nový ústav bude navazovat na společnou činnost svých zakladatelů v Národním centru kompetence pro kyberbezpečnost, kde spolupracují přední české výzkumné instituce a soukromé společnosti. Mezi první aktivity ústavu se zařadí vybudování evropského digitálního inovačního hubu či vytvoření speciální certifikační autority v oblasti kyberbezpečnosti. 

"Jako součást sítě evropských hubů pro digitální inovace, European Digital Innovation Hub, hodlá ústav ve spolupráci s partnery podporovat bezpečný rozvoj digitalizace a zavádění inovací v českém průmyslu prostřednictvím vytvoření uceleného systému pro sdílení informací a zkušeností, zpřístupnění know-how, technologií a infrastruktur, vzdělávání a podpory investic," uvedl prorektor ČVUT pro informační systém Radek Holý.

[img]

Za VUT dokument podepsal prorektor pro studijní záležitosti Miroslav Doupovec (zcela vpravo) | Autor: archiv FI MUNI

Dalším z cílů ústavu bude posuzovat shodu nových špičkových technologií s bezpečnostními požadavky a provádět jejich certifikaci. CyberSecurity Hub se tak stane certifikační autoritou, kontrolovanou nezávislými veřejnými vysokými školami, která bude mít potřebnou akreditaci a bude celý proces certifikací zaštiťovat. Certifikační autorita bude fungovat podle nové evropské právní úpravy, její certifikáty tak budou platit v celém evropském hospodářském prostoru. Díky spolupráci špičkových kapacit třech zúčastněných vysokých škol chce ústav konkurovat certifikačním autoritám z velkých členských států EU.

"Úzká spolupráce s českými firmami v oblasti kyberbezpečnosti povede ke zlepšení užitných vlastností jejich výrobků a služeb, a tím i k posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu v mezinárodním měřítku," doplnil děkan Fakulty informačních technologií VUT Pavel Zemčík.  

Těchto ambiciózních cílů bude ústav dosahovat prostřednictvím aktivit strategicky řízených správní radou, kterou tvoří zástupci zakládajících institucí a odborné veřejnosti. Spolupracovat bude s externími výzkumnými institucemi, veřejnou správou, soukromými firmami, odbornými sdruženími, oborovými klastry a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.

Vložila: Nečasová Hana, Mgr.

Poslední změna: 2020-11-20T16:39:20

Zpět na zprávy z FIT

Nahoru