Zpráva z FIT

Dne: 3. února 2022

FIT slaví 20 let. Na slavnostním večeru jí poblahopřál ministr školství i brněnská primátorka

[img]

Výročí založení, od kterého 1. ledna uplynulo 20 let, si ve středu večer připomněla Fakulta informačních technologií. Na slavnostním večeru, který se uskutečnil v Městském divadle Brno, děkan FIT Pavel Zemčík předal při této příležitosti zlaté a stříbrné medaile FIT. K výročí fakultě pogratuloval také ministr školství Petr Gazdík, brněnská primátorka Markéta Vaňková či nový rektor VUT Ladislav Janíček. 

Na začátku tohoto roku uplynulo 20 let od založení Fakulty informačních technologií VUT. Výročí si na slavnostním večeru připomněli zaměstnanci, studenti a pozvaní hosté. "Na počátku byla snaha dát prostor dynamicky se rozvíjejícímu oboru, který tehdy začínal mít stále větší společenský dosah. Za dvacet let se fakulta stala pevnou součástí vzdělávání a výzkumu v České republice a jsem šťastný, že se o nás ví v Evropě i ve světě. Fakulta se za tu dobu značně rozrostla, ale jsem rád, že se podařilo zachovat hodnoty, se kterým jsme FIT zakládali," uvedl děkan Fakulty informačních technologií VUT Pavel Zemčík. 

Informační technologie se za 20 let staly jedním z hnacích motorů brněnského regionu. "A velkou zásluhu na tom má také Fakulta informačních technologií VUT. Má špičkový výzkum a znalosti na hraně současného poznání dokáže předávat studentům dál. To je pro celou společnost nesmírně důležité," řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík. 

[img]
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík. 

Fakultě k 20. výročí na slavnostním večeru poblahopřála také primátorka města Brna Markéta Vaňková. "Fakulta pomohla za dobu své existence změnit Brno. I díky ní se jižní Morava mění ve znalostní region, navíc kultivací unikátního areálu výrazně pomohla pozměnit tvář Králova Pole a má tak jeden z nejkrásnějších kampusů v Evropě," uvedla Markéta Vaňková. 

Slavnostního večera se jako první oficiální akce zúčastnil nově jmenovaný rektor VUT Ladislav Janíček. "Fakulta vychovává nejen špičkové inženýry jako své absolventy, ale patří na VUT k nejvýkonnějším z hlediska získávání mezinárodních výzkumných grantů, tak i dotačních projektů národních. Vykazuje významný výkon v oblasti  smluvního výzkumu a spolupráce s praxí  včetně transferu znalostí a zakládání spin-off a start-up firem. Fakultě přeji do dalších dekád mnoho skvělých uchazečů o studium, studentů, zaměstnanců i absolventů a minimálně stejně úspěšné a ještě lepší výsledky v oblasti výzkumu včetně spolupráce s praxí," řekl rektor Vysokého učení technického v Brně Ladislav Janíček. 

[img]
Fakultě k výročí pogratulovala také primátorka Brna Markéta Vaňková a rektor VUT Ladislav Janíček. 

Děkan FIT na slavnostním večeru předal zlaté a stříbrné medaile. Oslavy vyvrcholí v sobotu 30. dubna, kdy se v kampusu Fakulty informačních technologií v Božetěchově ulici uskuteční Festival FIT. Více informací najdete na www.fitslavi20.cz

[img]
Veronika Lacinová, vnučka Zdeňky Rábové, přebírá z rukou děkana FIT zlatou medaili. 

Seznam oceněných: 

Zlaté medaile

 • prof. RNDr. Milan Češka, CSc. - za vynikající práci v oboru teoretické informatiky a zásluhy o rozvoj fakulty

 • prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. - za zásluhy o vznik a rozvoj fakulty a vynikající práci v oblasti počítačového hardware

 • doc. Ing. Zdeňka Rábová, CSc. (in memoriam) - za celoživotní zásluhy o fakultu a práci na metodách modelování a simulace

 • doc. Ing. František Zbořil, CSc. - za vynikající práci v oboru inteligentních systémů a zásluhy o rozvoj a chod fakulty

Stříbrné medaile 

 • Ing. Rudolf Čejka - za zásluhy o provoz výpočetní techniky na fakultě a její rozvoj

 • doc. Dr. Ing. Otto Fučík - za výbornou práci v oblasti programovatelného hardware a embedded systémů

 • doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. - za vynikající práci a úspěchy v oboru teoretické informatiky a verifikace

 • Ing. Radek Kočí, Ph.D. - za reprezentaci fakulty a VUT v radě vysokých škol a za práci v akademickém senátu

 • doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. - za výbornou práci ve výzkumu kybernetické bezpečnosti počítačových sítí

 • Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. - za zásluhy ve vzdělávání a výzkumu spolehlivosti a bezpečnosti počítačů a systémů


[img]
Představení v Městském divadle Brno při příležitosti 20. výročí fakulty. 

 • FOTO: Majda Slámová

Vložila: Kozubová Hana, Mgr.

Poslední změna: 2022-07-18T09:10:38

Zpět na zprávy z FIT

Nahoru