Zpráva z FIT

Dne: 9. května 2023

Excel@FIT 2023 konference plná nápadů a inovací nejen pro Magistrát města Brna

[img]

Konference nabitá nadčasovými projekty mladých studentů zaujala nejen partnerské společnosti z průmyslové sféry, ale i studenty středních škol, kteří měli možnost nahlédnout do zákulisí fakulty informačních technologií a zažít tak alchymii výzkumných projektů na vlastní kůži.

VUT FIT ví, jak oslovit mladé i partnery

Dne 4. 5. 2023 proběhl na půdě Fakulty informačních technologií, VUT v Brně 9. ročník studentské konference inovací, technologií a vědy v IT. Konference se zúčastnilo přes 80 zapsaných studentských projektů, které se ucházely o přízeň svých fanoušků nejen z řad akademiků, ale i partnerských subjektů a odborné veřejnosti. 

Na fakultě bylo rušno již od rána, kdy se účastníci konference evidovali u vstupu a byla cítit napnutá atmosféra z očekávání výsledných rozhodnutí. Na úvod probíhala prezentace 8 vybraných prací, které zaujaly nejen studenty a akademické pracovníky fakulty, ale i potenciální zájemce o studium z Gymnázia Matyáše Lercha Brno a Gymnázia Brno, Vídeňská, dále zástupce partnerských společností.

Prezentované projekty pomáhají nejen Magistrátu

Mezi projekty bylo např. zpracování obrazu, zvuku a videa MTMC Tracking, tento projekt se zúčastnil i další soutěže. Zajímavostí pro vášnivé cyklisty byl např. projekt Model of Cycling Traffic Intensity in Brno, který se zabýval monitoringem intenzity cyklistické dopravy během dne v rámci centra Brna a jeho přilehlého okolí. Díky tomu může Magistrát budovat lepší infrastrukturu cyklostezek tam, kde je toho nejvíce zapotřebí.

IT doménou mužů?

Často se můžete potkat se společenským názorem, že IT obor je doménou mužů.  Fakulta informačních technologií však tento mýtus úspěšně boří. Konference Excel@FIT měla mezi oceněnými pět zástupkyň rodu ženského, které sbíraly ceny jako houby po dešti ve více kategoriích. Jedna z nich je dokonce studentkou druhého ročníku, která je velmi úspěšnou mladou vědkyní zabývající se dlouhodobým projektem MEDUSA.

Průběh a vyhodnocení konference

            Po ukončení prezentací proběhla panelová diskuze mezi partnerskými společnostmi a studenty. Studenti se obeznámili s prostředím praxe, jeho fungováním a jakým mohou být přínosem do budoucna. Dále následovala přehlídka ostatních studentských prací, kde byla možnost diskutovat s jejich autory. Na závěr konference bylo vyhlášení výsledků oceněné odborným panelem partnery z průmyslu a odbornou veřejností.

 

 

Vložil: Horná Petra, Mgr.

Poslední změna: 2023-05-10T19:25:15

Zpět na zprávy z FIT

Nahoru