Ing.

Vladimír Bartík

Ph.D.

odborný asistent

+420 54114 1319
bartik@fit.vut.cz
C223 Kancelář
9928/osobní číslo VUT

Publikace

 • 2021

  BARTÍK Vladimír, BURGET Radek a RYCHLÝ Marek. Ukládání a zpracování dat v systému Validovaného datového úložiště. FIT-TR-2021-03, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2021.
  Detail

 • 2020

  BARTÍK Vladimír, KOCMAN Radim, VOLF Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. Architektura systému, ViAn Server, Snímací uzel a ViAn GUI. Brno, 2020.
  Detail

 • 2019

  BARTÍK Vladimír, KOCMAN Radim, VOLF Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. System architecture and ViAn Server. Brno, 2019.
  Detail

 • 2018

  BARTÍK Vladimír, KOCMAN Radim, VOLF Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. System architecture and ViAn Server. Brno, 2018.
  Detail

 • 2017

  BARTÍK Vladimír, BARTL Vojtěch, BERAN Vítězslav, FRÖML Vojtěch, HEROUT Adam, NOSKO Svetozár, ŠOLONY Marek, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Selected Video-Processing Methods and System Architecture Design. Technical report of project no. VI20172020068 - 2017 - Brno, 2017.
  Detail

  BARTÍK Vladimír a VOLF Tomáš. Zpráva z řešení projektu - Analýza současného databázového modelu a návrh nového modelu. Brno: Investiční aukce s.r.o., 2017.
  Detail

 • 2016

  POSPÍŠIL Milan, BARTÍK Vladimír a HRUŠKA Tomáš. Analyzing Machine Performance Using Data Mining. In: 2016 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-7. ISBN 978-1-5090-4239-5.
  Detail

 • 2015

  LOUKOTA Petr a BARTÍK Vladimír. Klasifikace webových stránek na základě vizuální podoby a odkazů mezi dokumenty. In: 10th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies. Košice: Vydavateľstvo STU, 2015, s. 1-4. ISBN 978-80-553-2271-1.
  Detail

  BARTÍK Vladimír a POSPÍŠIL Milan. Use of Frequent Itemset Mining Techniques to Analyze Business Processes. In: Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 273-280. ISBN 978-989-758-158-8.
  Detail

 • 2013

  POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch, HRUŠKA Tomáš a BARTÍK Vladimír. Process Mining in a Manufacturing Company for Predictions and Planning. International Journal on Advances in Software, roč. 2013, č. 3, s. 283-297. ISSN 1942-2628.
  Detail

  BELICA Michal a BARTÍK Vladimír. Systém pre sumarizáciu dokumentov na webe. In: WIKT 2013 - 8th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2013. Herĺany, 2013, s. 1-6.
  Detail

 • 2012

  BARTÍK Vladimír. Measuring Web Page Similarity Based on Textual and Visual Properties. In: The 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268. Zakopane: Springer Verlag, 2012, s. 13-21. ISBN 978-3-642-29349-8. ISSN 0302-9743.
  Detail

 • 2011

  CHMELAŘ Petr, HELLEBRAND David, HRUŠECKÝ Michal a BARTÍK Vladimír. Nalezení slovních kořenů v češtině. In: Znalosti 2011: Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Stará Lesná: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 66-77. ISBN 978-80-248-2369-0.
  Detail

  CHMELAŘ Petr, HELLEBRAND David, HRUŠECKÝ Michal a BARTÍK Vladimír. Nalezení slovních kořenů v češtině. CEUR Workshop Proceedings, roč. 2011, č. 802, s. 12. ISSN 1613-0073.
  Detail

 • 2010

  BARTÍK Vladimír. Text-Based Web Page Classification with Use of Visual Information. In: 2010 International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining. Odense: IEEE Computer Society, 2010, s. 416-420. ISBN 978-0-7695-4138-9.
  Detail

  BARTÍK Vladimír a BURGET Radek. Two-Phase Categorization of Web Documents. In: Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval. Valencia: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 458-462. ISBN 978-989-8425-28-7.
  Detail

 • 2009

  BARTÍK Vladimír. Association Based Classification for Relational Data and Its Use in Web Mining. In: 2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining Proceedings. Nashville: IEEE Computer Society, 2009, s. 252-258. ISBN 978-1-4244-2765-9.
  Detail

 • 2008

  BARTÍK Vladimír a ZENDULKA Jaroslav. Distance-Based Methods for Association Rules Mining. Encyclopedia of Data Warehousing and Mining. Volume 2.. Hershey, New York: IGI Global, 2008, s. 689-694. ISBN 978-1-60566-010-3.
  Detail

 • 2003

  BARTÍK Vladimír. Average Distance Based Method for Association Rules Discovery in Relational Databases. In: Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 - Information Systems Implementation and Modelling. Ostrava: MARQ, 2003, s. 161-168. ISBN 80-85988-84-4.
  Detail

  BARTÍK Vladimír a ZENDULKA Jaroslav. Mining Association Rules from Relational Data - Average Distance Based Method. Lecture Notes in Computer Science, roč. 2003, č. 2888, s. 757-766. ISSN 0302-9743.
  Detail

 • 2002

  BARTÍK Vladimír. Association Rule Discovery in Databases. In: Proceedings of 5th International Conference ISM '02 - Information Systems Modelling. Ostrava: MARQ, 2002, s. 21-27. ISBN 80-85988-70-4.
  Detail

 • 2001

  BARTÍK Vladimír. Získávání znalostí z dat - víceúrovňová asociační pravidla. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 244-246. ISBN 80-214-1859-1.
  Detail

Nahoru