Ing.

Zdeněk Bouša

Tajemník fakulty

[photo]

Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Tajemník fakulty

Bývalý zaměstnanec

Nahoru