Doc. Ing.

Lukáš Burget

Ph.D.

Docent

+420 54114 1269
burget@fit.vut.cz
Kancelář L229

[photo]

Projekty

 • 2021

  Exchanges for SPEech ReseArch aNd TechnOlogies, EK EU - Horizon 2020, Proposal ID 101007666, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2024-12-31
  Detail

 • 2020

  Deep learning v psychoterapii: Strojová analýza nahrávek terapeutických sezení, TAČR - 3. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, TL03000049, 2020-2023, řešení, zahájení: 2020-05-01, ukončení: 2023-08-31
  Detail

  HumanE AI Network, EK EU - Horizon 2020, 952026, 2020-2023, řešení, zahájení: 2020-09-01, ukončení: 2023-08-31
  Detail

  WELCOME - Multiple Intelligent Conversation Agent Sevices for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals, EK EU - Horizon 2020, 870930, 2020-2023, řešení, zahájení: 2020-02-01, ukončení: 2023-01-31
  Detail

 • 2019

  ATCO2 - Automatic collection and processing of voice data from air-traffic communications, EK EU - Horizon 2020, 864702, 2019-2022, řešení, zahájení: 2019-11-01, ukončení: 2022-02-28
  Detail

  Neural Representations in multi-modal and multi-lingual modeling, GAČR - Grantové projekty exelence v základním výzkumu EXPRO - 2019, 19-26934X, 2019-2023, řešení, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

  OCCAM - OCR, ClassificAtion & Machine Translation, EK EU - Connecting Europe Facility (CEF), 2019-2021, řešení, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2021-09-30
  Detail

  Robust End-To-End SPEAKER recognition based on deep learning and attention models, EK EU - Horizon 2020, 843627, 2019-2021, řešení, zahájení: 2019-06-01, ukončení: 2021-01-31
  Detail

 • 2018

  Ericsson - Speaker Change Point Detection (SCPD) in media content, Ericsson, 2018-2019, ukončen, zahájení: 2018-04-02, ukončení: 2019-09-30
  Detail

  Phonexia - Vzdělávací aktivita, Phonexia, 2018-2020, řešení, zahájení: 2018-12-01, ukončení: 2020-05-31
  Detail

 • 2017

  IARPA Machine Translation for English Retrieval of Information in Any Language (MATERIAL) - Foreign Language Automated Information Retrieval (FLAIR), IARPA, fáze 2:P.O. 4201968712, 2017-2021, řešení, zahájení: 2017-09-21, ukončení: 2021-08-05
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, řešení, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Sequence summarizing neural networks for speaker recognition, JMK - Horizon 2020, 5SA15094, 665860, 2016-2019, ukončen, zahájení: 2016-07-01, ukončení: 2019-06-30
  Detail

 • 2015

  Big speech data analytics for contact centers, EK EU - Horizon 2020, 645523, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  DARPA Low Resource Languages for Emergent Incidents (LORELEI) - Exploiting Language Information for Situational Awareness (ELISA), USC, 2015-2020, ukončen, zahájení: 2015-09-01, ukončení: 2020-03-31
  Detail

  DARPA Robust Automatic Transcription of Speech (RATS) - RATS Patrol II, Raytheon BBN, P14322-BBN, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-02-23, ukončení: 2017-03-31
  Detail

 • 2014

  Meeting assistant (MINT), TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011311, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-10-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2506, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Collaborative Science Program (CSP) Funding for ASRU 2013 Conference, ONRG - Projekty v rámci VTS s USA, ONRG Grant, ONRG Grant, 2013, ukončen, zahájení: 2013-12-08, ukončení: 2013-12-12
  Detail

 • 2012

  IARPA Building Speech Recognition for Keyword Search in a New Language in a Week with Limited Training Data (BABEL) - Babelon, Raytheon BBN, IARPA-BABEL, 2012-2016, ukončen, zahájení: 2012-03-05, ukončení: 2016-11-04
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, FIT VUT, FIT-S-10-2, 2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2009

  IARPA Biometrics Exploitation Science and Technology (BEST) - Promoting Robustness in Speaker Modeling (PRISM), IARPA - Mezinárodní projekty, IARPA 69-000518, 2009-2011, ukončen, zahájení: 2009-12-07, ukončení: 2011-12-30
  Detail

  Multiligvální rozpoznávání a vyhledávání v řeči pro elektronické slovníky, MPO ČR - TIP, FR-TI1/034, 2009-2013, ukončen, zahájení: 2009-09-01, ukončení: 2013-08-31
  Detail

 • 2008

  EOARD - Improving the capacity of language recognition systems to handle rare languages using radio broadcast data, EOARD, 083066, 2008-2010, ukončen, zahájení: 2008-10-15, ukončení: 2010-12-14
  Detail

  Mobile Biometry, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E08042, 2008-2010, ukončen, zahájení: 2008-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Rozpoznávání mluvené řeči v reálných podmínkách, GAČR - Standardní projekty, GA102/08/0707, 2008-2011, ukončen, zahájení: 2008-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

 • 2007

  Prohledávání a síťový přístup k velkým archívům audiovizuálních dat, CESNET, 201/2006, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  AMIDA - Augmented Multi-party Interaction with Distance Access, EU-6FP-IST, IST-033812-AMIDA, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-10-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  DIRAC - Detection and Identification of Rare Audio-visual Cues, EU-6FP-IST - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti, 027787, 2006-2010, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Interaktivní detektor klíčových slov, GAČR, GP102/06/P383, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2005

  Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií, GAČR, GA102/05/0278, 2005-2007, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

 • 2004

  Augmented Multi-party Interaction, EU-6FP-IST, 506811-AMI, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

 • 2002

  Hlasové technologie v podpoře informační společnosti, GAČR, GA102/02/0124, 2002-2004, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

Nahoru