doc. Ing.

Radek Burget

Ph.D.

docent

+420 54114 1320
burgetr@fit.vut.cz
C215 Kancelář
10467/osobní číslo VUT

Publikace

 • 2021

  BARTÍK Vladimír, BURGET Radek a RYCHLÝ Marek. Ukládání a zpracování dat v systému Validovaného datového úložiště. FIT-TR-2021-03, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2021.
  Detail

 • 2020

  BURGET Radek a RYCHLÝ Marek. Extrakce událostí ze souborových systémů - Návrh a implementace distribuované architektury. FIT-TR-2020-08, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2020.
  Detail

  BURGET Radek. Information Extraction from the Web Using Presentation Analysis. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2020.
  Detail

  PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, KRČMA Martin, BURGET Radek, HRUŠKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. Iterative Algorithm for Multidimensional Pareto Frontiers Intersection Determination. In: 2020 IEEE 11th Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS). San José: IEEE Circuits and Systems Society, 2020, s. 1-4. ISBN 978-1-7281-3427-7.
  Detail

 • 2019

  BURGET Radek. Model-Based Integration of Unstructured Web Data Sources Using Graph Representation of Document Contents. In: 15th International Conference on Web Information Systems and Technologies. Vienna: SciTePress - Science and Technology Publications, 2019, s. 326-333. ISBN 978-989-758-386-5.
  Detail

  PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, KRČMA Martin, BURGET Radek, HRUŠKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. Multidimensional Pareto Frontiers Intersection Determination and Processor Optimization Case Study. In: Proceedings of the 2019 22nd Euromicro Conference on Digital System Design. Kalithea: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 597-600. ISBN 978-1-7281-2861-0.
  Detail

  PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, KRČMA Martin, BURGET Radek, HRUŠKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. Multidimensional Pareto Frontiers Intersection: Processor Optimization Case Study. In: Proceedings of the 7th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: České vysoké učení technické, 2019, s. 20-21. ISBN 978-80-01-06607-2.
  Detail

 • 2018

  PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, KRČMA Martin, BURGET Radek, HRUŠKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. A Processor Optimization Framework for a Selected Application. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018, s. 564-574. ISBN 978-1-5386-5710-2.
  Detail

  ZENDULKA Jaroslav, BIELIKOVÁ Mária, BURGET Radek a KŘIVKA Zbyněk, ed. Data a Znalosti & WIKT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. ISBN 978-80-214-5679-2.
  Detail

  BURGET Radek. Distribuované zpracování a analýza dat ze sociálních sítí - Návrh a implementace distribuované architektury. FIT-TR-2018-07, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2018.
  Detail

 • 2017

  ZELENÝ Jan, BURGET Radek a ZENDULKA Jaroslav. Box clustering segmentation: A new method for vision-based web page preprocessing. Information Processing and Management, roč. 53, č. 3, 2017, s. 735-750. ISSN 0306-4573.
  Detail

  BURGET Radek. Information Extraction from the Web by Matching Visual Presentation Patterns. In: Knowledge Graphs and Language Technology: ISWC 2016 International Workshops: KEKI and NLP&DBpedia. Lecture Notes in Computer Science vol. 10579. Kobe: Springer International Publishing, 2017, s. 10-26. ISBN 978-3-319-68722-3.
  Detail

  BURGET Radek. Sociální sítě: Sběr a analýza dat v souvislosti s bezpečnostními incidenty. FIT-TR-2017-11, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
  Detail

 • 2016

  ZELENÝ Jan a BURGET Radek. Accelerating the process of web page segmentation via template clustering. International Journal of Intelligent Information and Database Systems, roč. 2016, č. 2, s. 134-153. ISSN 1751-5858.
  Detail

 • 2015

  MILIČKA Martin a BURGET Radek. Information Extraction from Web Sources based on Multi-aspect Content Analysis. In: Semantic Web Evaluation Challenges, SemWebEval 2015 at ESWC 2015. Communications in Computer and Information Science, roč. 2015. Portorož: Springer International Publishing, 2015, s. 81-92. ISBN 978-3-319-25517-0. ISSN 1865-0929.
  Detail

 • 2014

  MILIČKA Martin a BURGET Radek. Multi-aspect Document Content Analysis using Ontological Modelling. In: Proceedings of 9th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2014). Smolenice: Vydavateľstvo STU, 2014, s. 9-12. ISBN 978-80-227-4267-2.
  Detail

 • 2013

  ZELENÝ Jan a BURGET Radek. Cluster-based Page Segmentation - a fast and precise method for web page pre-processing. In: The Third International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics. Madrid: Association for Computing Machinery, 2013, s. 1-12. ISBN 978-1-4503-1850-1.
  Detail

  BURGET Radek a SMRŽ Pavel. Extracting Visually Presented Element Relationships from Web Documents. International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence, roč. 2013, č. 2, s. 13-29. ISSN 1557-3958.
  Detail

  ZELENÝ Jan a BURGET Radek. Isomorphic mapping of DOM trees for Cluster-Based Page Segmentation. In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS'2013. Spišská Nová Ves: Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 256-261. ISBN 978-80-8143-127-2.
  Detail

  MILIČKA Martin a BURGET Radek. RDF-based Modelling of Web Documents on Different Levels of Abstraction. In: Proceedings of the 12th annual conference Znalosti 2013. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 127-132. ISBN 978-80-248-3189-3.
  Detail

  MILIČKA Martin a BURGET Radek. Web Document Description Based on Ontologies. In: Proceedings of the 2th annual conference ICIA 2013. Łódź: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013, s. 288-293. ISBN 978-1-4673-5255-0.
  Detail

 • 2012

  MILIČKA Martin a BURGET Radek. Využití ontologií k popisu vizuálních rysů dokumentu. In: Proceedings of 7th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2012). Smolenice: Vydavateľstvo STU, 2012, s. 85-88. ISBN 978-80-227-3812-5.
  Detail

 • 2011

  BURGET Radek a BURGETOVÁ Ivana. Automatic annotation of online articles based on visual feature classification. International Journal of Intelligent Information and Database Systems, roč. 5, č. 4, 2011, s. 338-360. ISSN 1751-5858.
  Detail

 • 2010

  BURGET Radek. Automatic Web Document Restructuring Based on Visual Information Analysis. In: Advances in Intelligent Web Mastering - 2, Proceedings of the 6th Atlantic Web Intelligence Conference - AWIC'2009. Advances in Intelligent and Soft Computing , Vol. 67. Prague: Springer Verlag, 2010, s. 61-70. ISBN 978-3-642-10686-6.
  Detail

  BARTÍK Vladimír a BURGET Radek. Two-Phase Categorization of Web Documents. In: Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval. Valencia: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 458-462. ISBN 978-989-8425-28-7.
  Detail

  BURGET Radek. Visual Area Classification for Article Identification in Web Documents. In: 21st International Workshop on Databases and Expert Systems Applications. Bilbao: IEEE Computer Society, 2010, s. 171-175. ISBN 978-0-7695-4174-7.
  Detail

 • 2009

  BURGET Radek a RUDOLFOVÁ Ivana. Web Page Element Classification Based on Visual Features. In: 1st Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems ACIIDS 2009. Dong Hoi: IEEE Computer Society, 2009, s. 67-72. ISBN 978-0-7695-3580-7.
  Detail

 • 2008

  KUNC Michael a BURGET Radek. Klasifikace prvků dokumentu na základě vizuálních rysů. In: Znalosti 2008. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008, s. 347-350. ISBN 978-80-227-2827-0.
  Detail

 • 2007

  BURGET Radek. Automatic Document Structure Detection for Data Integration. In: Business Information Systems. Lecture Notes in Computer Science, roč. 4439. Poznan: Springer Verlag, 2007, s. 391-397. ISBN 978-3-540-72034-8.
  Detail

  BURGET Radek. Layout Based Information Extraction from HTML Documents. In: 9th International Conference on Document Analysis and Recognition ICDAR 2007. Curitiba: IEEE Computer Society, 2007, s. 624-629. ISBN 0-7695-2822-8.
  Detail

  BURGET Radek. Vizuální segmentace elektronických dokumentů. In: Znalosti 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 155-166. ISBN 978-80248-1279-3.
  Detail

 • 2006

  BURGET Radek. Vizuálně orientované modelování dokumentů na WWW. In: Datakon 2006. Brno: Masarykova universita, 2006, s. 159-168. ISBN 80-210-4102-1.
  Detail

 • 2005

  BURGET Radek. JDO - persistentní objekty a Java. Interval.cz - Webdesign a e-komerce denně, roč. 2005, č. 155, s. 1-25. ISSN 1212-8651.
  Detail

  BURGET Radek. Visual HTML Document Modeling for Information Extraction. In: RAWS 2005. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, 2005, s. 17-24. ISBN 80-248-0864-1.
  Detail

 • 2004

  BURGET Radek. Hierarchies in HTML Documents: Linking Text to Concepts. In: 15th International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Zaragoza: IEEE Computer Society, 2004, s. 186-190. ISBN 0-7695-2195-9.
  Detail

 • 2003

  BURGET Radek. Extrakce informace z WWW na základě znalosti struktury dat. In: Sborník příspěvků 2. ročníku konference Znalosti 2003. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 271-280. ISBN 80-248-0229-5.
  Detail

 • 2002

  BURGET Radek. Analyzing Logical Structure of a Web Site. In: Proceedings of 5th International Conference ISM '02 - Information Systems Modelling. Ostrava: MARQ, 2002, s. 29-35. ISBN 80-85988-70-4.
  Detail

  BURGET Radek. HTML Document Analysis for Information Extraction. In: Proceedings of 8th EEICT conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 426-430. ISBN 80-214-2116-9.
  Detail

 • 2001

  ANTOŠ Radomír, BURGET Radek a JELEN Petr. Matematická podpora výstupu dat. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 274-276. ISBN 80-214-1859-1.
  Detail

Nahoru