doc. RNDr.

Milan Češka

Ph.D.

docent

+420 54114 1178
ceskam@fit.vut.cz
A219 Pracovna
89912/osobní číslo VUT

Funkce

Automata@FIT

člen pracovní skupiny

Členové komisí pro státní doktorské zkoušky

člen pracovní skupiny

Členové komisí pro SZZ na FIT

člen pracovní skupiny

Školitelé doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny

Výzkumná skupina automatizované analýzy a verifikace - VeriFIT

člen
Nahoru