Ing.

Kamil Chalupníček

Technik/systémový správce


12339/osobní číslo VUT

Publikace

 • 2017

  CHALUPNÍČEK Kamil, KARAFIÁT Martin a ŽIŽKA Josef. Souhrnná zpráva k projektu "Zpracování audiovizuálních dat pro Superlectures.com" za rok 2017. Brno: ReplayWell, s. r. o., 2017.
  Detail

 • 2016

  CHALUPNÍČEK Kamil, KARAFIÁT Martin a ŽIŽKA Josef. Souhrnná zpráva k projektu "Zpracování audiovizuálních dat pro Superlectures.com" za rok 2016. Brno: ReplayWell, s. r. o., 2016.
  Detail

 • 2014

  CHALUPNÍČEK Kamil, KARAFIÁT Martin a ŽIŽKA Josef. Souhrnná zpráva k projektu "Zpracování audiovizuálních dat pro Superlectures.com" za rok 2014. Brno: ReplayWell, s. r. o., 2014.
  Detail

 • 2013

  GRÉZL František, CHALUPNÍČEK Kamil, KARAFIÁT Martin a VESELÝ Karel. Souhrnná zpráva k projektu "Dodání anotací akustických dat, akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro arabský jazyk" za rok 2013. Brno: Phonexia s.r.o., 2013.
  Detail

 • 2012

  KARAFIÁT Martin, GRÉZL František, CHALUPNÍČEK Kamil a VESELÝ Karel. Souhrnná zpráva za rok 2012 projektu "Anotace ruských akustických dat". Brno: Phonexia s.r.o., 2012.
  Detail

 • 2009

  KAŠPAR Michal, PEŠÁN Jan, SZŐKE Igor, CHALUPNÍČEK Kamil a ČERNOCKÝ Jan. Technická zpráva k MPO projektu FT-TA3/006: Práce na Etapě 6: "Integrace". Brno: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2009.
  Detail

  KAŠPAR Michal, ŠEVEČKOVÁ Michaela, CHALUPNÍČEK Kamil a ČERNOCKÝ Jan. Textové a řečové korpusy. Brno, 2009.
  Detail

 • 2007

  CHALUPNÍČEK Kamil, ČERNOCKÝ Jan, KOSTKA Martin, PAVELEK Tomáš a VŠIANSKÝ Jan. Automatické hodnocení výslovnosti. Brno: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2007.
  Detail

  GRÉZL František, HRDLIČKA Pavel, VESELÝ Karel, CHALUPNÍČEK Kamil, ČERNOCKÝ Jan, KOSTKA Martin, PAVELEK Tomáš a VŠIANSKÝ Jan. Vyhledávání slovníkových hesel hlasem. Brno: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2007.
  Detail

 • 2005

  CHALUPNÍČEK Kamil. Checks of Speech Annotation of AMI Meetings. In: Sborník prací konference a souteze Student EEICT 2005. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 612-616. ISBN 80-214-2890-2.
  Detail

  ČERNOCKÝ Jan a CHALUPNÍČEK Kamil. Checks of speech transcriptions for AMI meeting database. In: 10th International Conference SPEECH and COMPUTER. Moscow, 2005, s. 587-590. ISBN 5-7452-0110-1.
  Detail

Nahoru