Životopis

Vzdělání

 • "Ing." v oboru "výpočetní technika", Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) Vysokého učení technického (VUT) v Brně, 1967.
 • Atest z vysokoškolské pedagogiky, VUT v Brně a Universitě Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v Brně, 1972.
 • "CSc." v oboru "výpočetní technika", VUT v Brně, 1985.
 • "ING-PAED IGIP" (Europäischer Ingenieurpädagoge - European Engineering Educator: Diplom CZ008), IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik / International Society for Engineering Education), Universität Klagenfurt, Österreich, 1997.

Profesionální kariéra

 • 2021: 20. rok na Fakultě informačních technologií (FIT), VUT v Brně. V prosinci -- 53 let na VUT.
 • Zastupující proděkan pro bakalářské studium (IT-BC-3) od 2015-01-05 do 2015-02-25.
 • Člen kolegia děkana FIT.
 • Člen Rady studijního programu IT-BC-3 na FIT.
 • Studijní poradce pro studenty prezenčního studia na FIT.
 • Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky na FIT pro studijní programy IT-BC-3, BIT, IT-MGR-2 a MITAI.

  Profesní kariéra dříve (do konce r. 2007):
 • 33 let na Ústavu informatiky a výpočetní techniky (ÚIVT), Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI), VUT v Brně, 1968-2001.
 • Proděkan pro záležitosti studentů (od ledna 2005 do ledna 2008).
 • Člen vědecké rady FIT (od července 2006 do prosince 2007).
 • Zástupce vedoucího ústavu ÚIVT na FEI.
 • Člen Oborové rady pětiletého magisterského studijního programu pro obor Výpočetní technika a informatika (VTI) na FEI, FIT (program ukončen k 2007-10-31)..
 • Člen Oborové rady tříletého navazujícího magisterského studijního programu pro obor VTN na FEI, FIT (program ukončen k 2007-10-31).
 • Člen Oborové rady třiapůlletého bakalářského studijního programu pro obor VTB na FEI, FIT (program ukončen k 2006-10-31).
 • Člen Oborové rady pětiletého magisterského studijního programu pro obor VTI na FEI, FIT (program ukončen k 2007-10-31).
 • Studijní poradce pro studenty prezenčního studia oboru SVTI na FEI.
 • Studijní poradce pro zahraniční studenty oboru VTI na FEI (výuka v angličtině).
 • Zástupce hlavního předsedy pro souborné zkoušky na FEI/FIT s pověřením organizace souborných zkoušek na oboru VTI do ak.r. 2001/2002 včetně.
 • Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky na FEI, FIT pro obory VTB (vč. r. 2006), VTN a VTI (vč. r. 2007).

Odborná orientace

Popis a návrh číslicových systémů, manažment výukového procesu.

Získaná ocenění

Členství

Člen IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik / International Society for Engineering Education, A, Klagenfurt).
Členství ukončeno k 2019-12-31.

Nahoru