Kontakt

Centrum výpočetní techniky

CVT FIT VUT

Systémový integrátor

Adresa Božetěchova 2, 612 00 Brno
E-mail gadorek@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114 1222
Místnost Kancelář L128
Nahoru