Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Centrum výpočetní techniky

CVT FIT VUT

Systémový integrátor

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail gadorek@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1222
Místnost Kancelář L128
Nahoru