Ing.

František Grézl

Ph.D.

odborný asistent

+420 54114 1280
grezl@fit.vut.cz
L207 Pracovna doktorandů
3174/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2020

  HAAWAII - Highly Automated Air Traffic Controller Workstations with Artificial Intelligence Integration, EK EU - Horizon 2020, H2020-SESAR-2019-2, 884287, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-06-01, ukončení: 2022-11-30
  Detail

  Multi-lingualita v řečových technologiích, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-ACTION, LTAIN19087, 2020-2023, ukončen, zahájení: 2020-01-01, ukončení: 2023-08-31
  Detail

 • 2019

  Artificial Intelligence Driven Autonomy, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000029/02, 2019-2020, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  TREVAL - Software pro hodnocení leteckého výcviku, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010325, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2018

  Phonexia - Vzdělávací aktivita, Phonexia, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-12-01, ukončení: 2020-05-31
  Detail

 • 2017

  Dodání akustického modelu rozpoznávače pro arabský jazyk - dialekt: Gulf Arabic, Phonexia, 2017, ukončen, zahájení: 2017-07-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  IARPA Machine Translation for English Retrieval of Information in Any Language (MATERIAL) - Foreign Language Automated Information Retrieval (FLAIR), IARPA, FA8650-17-C-9118, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-09-21, ukončení: 2021-10-22
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2015

  Big speech data analytics for contact centers, EK EU - Horizon 2020, 645323, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  Dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk, Phonexia, 2015, ukončen, zahájení: 2015-07-23, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Vývoj modelů pro technologii převodu mluvené řeči do textu (automatic speech recognition) pro francouzský jazyk - dialekt evropská francouzština., JIC, 2015, ukončen, zahájení: 2015-07-23, ukončení: 2015-11-30
  Detail

 • 2014

  Dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro španělský jazyk, Phonexia, 2014, ukončen, zahájení: 2014-09-20, ukončení: 2014-10-30
  Detail

  Meeting assistant (MINT), TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011311, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-10-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

 • 2013

  Applying Pilots Models for Safer Aircraft, EU-7FP-Cooperation - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E13047, 605141, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2016-08-31
  Detail

 • 2012

  IARPA Building Speech Recognition for Keyword Search in a New Language in a Week with Limited Training Data (BABEL) - Babelon, Raytheon BBN, W911NF-12-C-0, 2012-2016, ukončen, zahájení: 2012-03-05, ukončení: 2016-11-04
  Detail

 • 2011

  GLOCAL - Event-based Retrieval of Networked Media, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 7E12055, 248984, 2011-2012, ukončen, zahájení: 2011-07-01, ukončení: 2012-11-30
  Detail

 • 2010

  DARPA Robust Automatic Transcription of Speech (RATS) - RATS Patrol I, Raytheon BBN, D10PC20015, 2010-2014, ukončen, zahájení: 2010-09-23, ukončení: 2014-06-30
  Detail

 • 2009

  Multiligvální rozpoznávání a vyhledávání v řeči pro elektronické slovníky, MPO ČR - TIP, FR-TI1/034, 2009-2013, ukončen, zahájení: 2009-09-01, ukončení: 2013-08-31
  Detail

  Teorie a aplikace odhadu posteriorních pravděpodobností fonémů ve zpracování řeči, GAČR - Doktorské granty, GP102/09/P635, 2009-2011, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

 • 2007

  Překlenutí jazykové bariéry, komplikující vyšetřování financování terorismu a závažné finanční kriminality, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu, VD20072010B16, 2007-2010, ukončen, zahájení: 2007-08-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  CARETAKER - Content Analysis and REtrieval Technologies to Apply Knowledge Extraction to massive Recording, EU-6FP-IST - Sixth Framework programme, 027231, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-03-01, ukončení: 2008-09-30
  Detail

  Výzkum a vývoj korpusových a hlasových technologií v nové generaci elektronických slovníků, MPO ČR, FT-TA3/006, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-06-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

 • 2005

  Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií, GAČR, GA102/05/0278, 2005-2007, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

 • 2004

  Augmented Multi-party Interaction, EU-6FP-IST - Sixth Framework programme, 506811-AMI, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

 • 2002

  Hlasové technologie v podpoře informační společnosti, GAČR, GA102/02/0124, 2002-2004, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

Nahoru