Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Tajemník fakulty

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail hajduk@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1148
Místnost Tajemník C206
Nahoru