Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Asistentka tajemníka

Adresa Božetěchova 2, 612 00 Brno
E-mail hajkova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114 1151
Místnost Sekretariát děkana C205
Nahoru