prof. Ing.

Hynek Heřmanský

vědecký pracovník

+420 54114 1326
hermansky@fit.vut.cz
L232 Kancelář
27100/osobní číslo VUT

Funkce

Školitelé doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny

Výzkumná skupina dolování dat z řeči BUT Speech@FIT

Poradce
Nahoru