prof. Ing.

Hynek Heřmanský

vědecký pracovník


hermsky@fit.vut.cz
L233 Kancelář
27100/osobní číslo VUT

Kontakt

Nahoru