Prof. Ing.

Hynek Heřmanský

Dr.Eng.

Vědecký pracovník


hermsky@fit.vut.cz
Kancelář L233

[photo]

Funkce

Výzkumná skupina dolování dat z řeči BUT Speech@FIT

poradce
Nahoru