Ing.

Vojtěch Bartl

vědecký pracovník

+420 54114 1285
ibartl@fit.vut.cz
L205 Pracovna doktorandů
138598/osobní číslo VUT

Publikace

 • 2023

  KIEFER Benjamin, BARTL Vojtěch, ŠPAŇHEL Jakub, HEROUT Adam a YANG Mau-tsuen a kol. 1stWorkshop on Maritime Computer Vision (MaCVi) 2023: Challenge Results. In: 2023 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision Workshops (WACVW). Waikoloa, Hawaii: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 265-302. ISBN 979-8-3503-2056-5.
  Detail

 • 2022

  BARTL Vojtěch, ŠPAŇHEL Jakub a HEROUT Adam. PersonGONE: Image Inpainting for Automated Checkout Solution. In: 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, roč. 2022. New Orleans, LA: IEEE Computer Society, 2022, s. 3114-3122. ISSN 2160-7516.
  Detail

 • 2020

  BARTL Vojtěch, BERAN Vítězslav, DRAHANSKÝ Martin, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Algoritmy - Úprava, nastavení, kalibrace. Brno, 2020.
  Detail

  BARTL Vojtěch, ŠPAŇHEL Jakub, DOBEŠ Petr, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Automatic Camera Calibration by Landmarks on Rigid Objects. Machine Vision and Applications, roč. 32, č. 1, 2020, s. 2-15. ISSN 1432-1769.
  Detail

  DOBEŠ Petr, ŠPAŇHEL Jakub, BARTL Vojtěch, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Density-Based Vehicle Counting with Unsupervised Scale Selection. In: Digital Image Computing: Techniques and Applications 2020. Melbourne: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 1-8. ISBN 978-1-7281-9108-9.
  Detail

  FOLENTA Ján, ŠPAŇHEL Jakub, BARTL Vojtěch a HEROUT Adam. Determining Vehicle Turn Counts at Multiple Intersections by Separated Vehicle Classes Using CNNs. In: 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, roč. 2020. Seattle, WA: IEEE Computer Society, 2020, s. 2544-2549. ISBN 978-1-7281-9360-1. ISSN 2160-7516.
  Detail

  ŠPAŇHEL Jakub, SOCHOR Jakub, JURÁNEK Roman, DOBEŠ Petr, BARTL Vojtěch a HEROUT Adam. Learning Feature Aggregation in Temporal Domain for Re-Identification. Computer Vision and Image Understanding, roč. 192, č. 11, 2020, s. 1-12. ISSN 1077-3142.
  Detail

  BARTL Vojtěch, JURÁNEK Roman, ŠPAŇHEL Jakub a HEROUT Adam. PlaneCalib: Automatic Camera Calibration by Multiple Observations of Rigid Objects on Plane. In: 2020 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA). Melbourne: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 1-8. ISBN 978-1-7281-9108-9.
  Detail

 • 2019

  BARTL Vojtěch a HEROUT Adam. Automatická kalibrace kamery s využitím automaticky detekovaných význačných bodů na vozidlech. Brno, 2019.
  Detail

  BARTL Vojtěch a HEROUT Adam. OptInOpt: Dual Optimization for Automatic Camera Calibration by Multi-Target Observations. In: 16th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-based Surveillance. Taipei: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 1-8. ISBN 978-1-7281-0990-9.
  Detail

  ŠPAŇHEL Jakub, BARTL Vojtěch, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Vehicle Re-Identification and Multi-Camera Tracking in Challenging City-Scale Environment. In: 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, roč. 2019. Long Beach: IEEE Computer Society, 2019, s. 150-158. ISSN 2160-7516.
  Detail

 • 2018

  BARTL Vojtěch a HEROUT Adam. Automatická kalibrace sledováním dopravy. Brno, 2018.
  Detail

 • 2017

  BARTL Vojtěch a HEROUT Adam. Fully Automatic Horizon Estimation for Surveillance Cameras. In: 2017 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA). Sydney: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 23-30. ISBN 978-1-5386-2839-3.
  Detail

  BARTÍK Vladimír, BARTL Vojtěch, BERAN Vítězslav, FRÖML Vojtěch, HEROUT Adam, NOSKO Svetozár, ŠOLONY Marek, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Selected Video-Processing Methods and System Architecture Design. Technical report of project no. VI20172020068 - 2017 - Brno, 2017.
  Detail

Nahoru