Ing.

Lukáš Charvát


icharvat@fit.vut.cz
Pracovna A219

[photo]

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Externí pracovník

Adresa Božetěchova 2, 612 00 Brno
E-mail icharvat@fit.vut.cz
Místnost Pracovna A219
Nahoru