Ing.

Martin Fajčík

Ph.D.

+420 54114 1421
ifajcik@fit.vut.cz
L230.2 Kancelář
155923/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2024

  Making Software FAIR: Identifying and Extracting Software Mentions from Open Research Papers and Registering them with PIDs, TAČR - CHRIST-ERA Call Open Research Data, TH86010002, 2024-2025, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2023

  Long Life Power Platforms for Internet of Things, KDT JU - Společná technologická iniciativa KDT, 9A23012, SEP-210885163, 2023-2026, řešení, zahájení: 2023-06-01, ukončení: 2026-05-31
  Detail

  semANT - Sémantický průzkumník textového kulturního dědictví, MK ČR - NAKI III program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030, DH23P03OVV060, 2023-2027, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2027-12-31
  Detail

  Smart digilinka - Strojové učení pro digitalizaci tištěného dědictví, MK ČR - NAKI III program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030, DH23P03OVV066, 2023-2027, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2027-12-31
  Detail

  Soudobé metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8278, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2022

  Inteligentní senzory pro monitorování dopravy, MPO ČR - OP PIK - Aplikace, EG21_374/0026902, 2022-2023, ukončen, zahájení: 2022-03-01, ukončení: 2023-05-31
  Detail

 • 2021

  CAMEA 2021, CAMEA, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-10-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  MASAPI - Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování, TAČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI, FW03010656, 2021-2024, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2024-04-30
  Detail

 • 2020

  Systém automatické klasifikace položek na webové stránce, ROI Hunter, 2020, ukončen, zahájení: 2020-04-01, ukončení: 2020-08-30
  Detail

  VIBES - Vestavěná inteligence založená na pokročilých metodách strojového učení a počítačového vidění pro adaptivní systémy počítání na okraji (edge computing), TAČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019, TM01000038, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-01-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2019

  Automatická extrakce atributů z produktových informací, ROI Hunter, 2019, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  OCCAM - OCR, ClassificAtion & Machine Translation, EK EU - Connecting Europe Facility (CEF), 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2021-09-30
  Detail

 • 2017

  Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, EK EU - Horizon 2020, 780167, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-12-01, ukončení: 2021-02-28
  Detail

  Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje, MPO ČR - TRIO, FV20512, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-04-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

Nahoru