Ing.

Jan Fiedor

Ph.D.


ifiedor@fit.vut.cz

[photo]

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Externí pracovník

Adresa Božetěchova 2, 612 00 Brno
E-mail ifiedor@fit.vut.cz
ORCID iD 0000-0002-4828-6728
Nahoru