Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Student doktorského studia

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail iheidari@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1338
Místnost Pracovna doktorandů S110
Nahoru